Priester mag geen mis in het Lingala opdragen

© PhotoNews
| Priester Paul Peeters droeg in de Begijnhofkerk maandelijks een mis op in het Lingala, maar dat werd hem verboden door de hulpbisschop.

Priester Paul Peeters, aalmoezenier van het UZ Brussel, wil dat Congo­lezen in hun eigen talen de mis kunnen vieren. Maar dat mag niet van het bisdom. En daar wil Peeters verandering in zien.

Peeters vertelt: “Vorig jaar was ik begonnen met een maandelijkse misviering in het Lingala in de Begijnhofkerk van Daniël Alliët, maar de hulpbisschop is het te weten gekomen en heeft het mij verboden. De Belgische bisschoppen willen niet dat de Congolezen een gemeenschap vormen. Maar waarom mogen de Polen en de Italianen dat wel? Dat is discriminatie en dat voelen de Congolezen hoe langer hoe meer aan.”

Peeters kent de Congolezen goed. Voor hij vier jaar geleden terug naar België kwam, was hij gedurende 22 jaar ziekenhuisaalmoezenier in Kinshasa.

De Congolezen mogen geen mis vieren met een Congolese ritus, maar ze mogen wel in het Lingala zingen. Maar dat volstaat niet, zegt Peeters. “Er bestaat een Congolese ritus die door Rome erkend is. In Parijs, Rome, Londen en in de Verenigde Staten mag het wel.

Paul Peeters, aalmoezenier van het UZ Brussel

Er is allicht een Congolese bourgeoisie met grote auto’s die het best vindt om een mis in het Frans bij te wonen, maar niet de bejaarde Congolese mama die geen Frans kent. Ik ken die mama’s, ze komen bij mij biechten in het Lingala. Het gevolg is dat een aantal Congolezen naar garages in Kuregem trekt, waar ze bij sektes wel in het Lingala terechtkunnen.”

Peeters grijpt de opening van het Africa­Museum aan om de positie van de Congo­lezen in de kerk aan te kaarten. “Men heeft moeite om de structurele onderdrukking onder ogen te zien in de geschiedenis en vandaag. Waarom mogen Afrikanen hun taal niet kiezen en blanken en Aziaten wel?

Omwille van de buitenlandse politiek die België voert, bang als België is om conflicten te importeren. Zwarte priesters en religieuzen worden benoemd op voorwaarde dat ze hun mond houden.”

Volgens Hellen Mardaga van de persdienst van de hulpbisschop is de verklaring duidelijk: “Er zijn zeer veel Afrikaanse talen. Om uniformiteit te behouden is jaren geleden beslist dat Afrikaanse priesters tot de Franstalige pastoraal behoren.”

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?