Protest tegen luidruchtige Zuidfoor zwelt aan

Twee buurtcomités hebben de handen in elkaar geslagen, en klagen aan dat de foor haar eigen geluidsnormen voortdurend overschrijdt. Hard maken kunnen ze dat echter niet, want over de resultaten van de verplichte geluidsmeters wordt geheimzinnig gedaan. Toch zegt bevoegd schepen Fabian Maigain (Défi) alles in het werk te stellen om het leebaar te houden voor de buurtbewoners - iets waar een nieuwe lichting mondige buurtbewoners maar weinig geloof aan hecht.

Het buurtcomité van de Bloemenhofwijk en Green Connections uit Anderlecht hebben de handen in elkaar geslagen, en zijn maandagavond samengekomen om te bekijken welke acties ze nog kunnen ondernemen.

Vooral de geluidsoverlast is hen een doorn in het oog. Overdag mag het lawaai van de kermiskramen maximum 95 decibel bedragen, na 22 uur nog 75 decibel. "Wat eigenlijk een achteruitgang is voor ons, buurtbewoners", zegt Goedele Desmet van het Anderlechtse buurtcomité Green Connections. "Maar omdat ze de vorige drempel van 80 decibel zo vaak overschreden, heeft men die nu verhoogd naar 95 decibel. Dat is toch te gek voor woorden?"

30 dagen tijd

Enkele documenten die onze redactie kon inkijken, staven alvast de vele inbreuken op de 80-decibelnorm in 2018 en 2019. Zowat alle verslagen van geluidsmetingen door Brussel Leefmilieu eindigen met de conclusie dat: "de resultaten (van een 18-tal kramen, red.) een overschrijding tonen van de norm van 80 decibel, zoals vastgelegd in het kermisreglement van de Stad Brussel". Ook de normen van het Gewest werden in 2019 overschreden.

Concrete actiepunten worden hier niet aan gekoppeld, behalve dan als het om een individueel kraam gaat, dat de geluidsnorm overstijgt. Dat kraam krijgt dan 30 dagen de tijd om de situatie te regulariseren voor de volgende editie van de Zuidfoor, en Brussel Leefmilieu schriftelijk op de hoogte te brengen van de genomen maatregelen.

Overleg

Volgens bevoegd schepen Fabian Maingain (Défi) zijn er wel degelijk nieuwe beperkingen. Zo sluit de foor een uur vroeger dan op vorige edities, en moeten de kramen een geluidsmeter hebben. Het lawaai mag nooit de 95 decibel overschrijden en de luidsprekers moeten aar de grond gericht zijn.

Hierover zat Maingain vorige week nog samen met Green Connections. Met het buurtcomité Bloemenhof is er schriftelijke correspondentie.

Regen en drop

Maar ondanks de communicatie vinden de wijkcomités dat er niks beweegt. Want ook de nieuwe normen - soepeler overdag, strenger 's avonds - worden volgens beide comités niet gevolgd. De handhaving is allesbehalve, stellen ze. Zo zijn de geluidsmeters niet publiekelijk zichtbaar. En om de resultaten ervan te bekomen, moet flink wat moeite worden gedaan.

"We zijn maandagavond naar de foor geweest", zegt de vertegenwoordiger van het buurtcomité Bloemenhof, te zien in bovenstaande video. "Geluidsmeters waren daar nergens te zien. Toen we navraag deden, begeleidde een vriendelijke agent ons naar een kraam naar keuze. Waar men dan de muziek onmiddellijk heeft stopgezet, en na een kwartier met een resultaat naar buiten kwam.”

Het filmpje dat de buurtbewoners erover maakten en onze redactie kon zien, lijkt dit te staven. "En dat resultaat mochten we dan ook nog eens niet zien, omdat het volgens het protocol naar de dispatching moet", klinkt het nog.

Gentrificatie

Bovenop de twee buurtcomités krijgt onze redactie verschillende berichten van buurtbewoners rond het Lemmensplein, het Dauwpark en de Foppensstraat - allemaal aan de Anderlechtse kant van de kleine ring. De foor is voor hen onleefbaar, en zij willen inhaken op het protest, dat dus aanzwelt.

Opvallend: het protest wordt gedragen door architecten. Van de vier meest recente reacties, komen er drie van architecten (uit verschillende architectenbureaus). Een mondige klasse met een hoog cultureel en sociaal kapitaal.

Ook het nieuwe protest door het buurtcomité Bloemenhof kan in dat licht gezien worden, geeft vertegenwoordiger Toon ook toe. "De Zuidfoor is door de werken aan metrostation Toots Thielemans nu voor onze wijk komen te staan. Een wijk die al wat verder gegentrificeerd is, en waar de burgers zich meer roeren."

De oplossing volgens de buurtbewoners? De foor verhuizen naar de Heizel. Maar daar wil schepen Maingain voorlopig niet van weten.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?