Provinciaal overleg voor gemeenschappelijke aanpak transmigranten op snelwegparkings

© Belga
03/07/2020

Federaal minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) en Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) organiseren vijf provinciale overlegmomenten om tot één gemeenschappelijke aanpak te komen rond snelwegparkings en transmigratie. De vergaderingen waren oorspronkelijk eind maart en april gepland, maar zijn door de coronacrisis naar september verplaatst.

België blijft een populair transitland voor migranten. Zo proberen transmigranten op snelwegparkings in geparkeerde vrachtwagens te glippen om zo ongezien de oversteek naar Groot-Brittannië te maken. Dat veroorzaakt gevaarlijke situaties en een onveiligheidsgevoel bij vrachtwagenchauffeurs en omwonenden. Daarom is een gecoördineerde aanpak van de verschillende overheden vereist.

Lydia Peeters wijst erop dat er voor de problematiek van transmigratie op de snelwegparkings niet één oplossing is. "De problemen met de transmigranten aan de snelwegparkings zijn een maatschappelijk gegeven. Dat kunnen we niet enkel met het Agentschap Wegen en Verkeer oplossen, we werken vandaag al samen met privébewakingsteams en implementeren infrastructurele maatregelen. Transmigratie is een federaal en lokaal probleem waar we met zijn allen aan hetzelfde koord moeten trekken."

De overlegmomenten starten op 1 september in Brugge. Op 7 september is Gent aan de beurt, op 14 september Antwerpen, de dag nadien Hasselt en Brussel sluit de rij op 21 september. Alle relevante actoren worden daarop uitgenodigd: de betrokken provinciegouverneur, de burgemeesters van de steden en gemeenten met een snelwegparking, het afdelingshoofd van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer en vertegenwoordigers van de lokale en federale politie.

Tijdens de vergaderingen wordt onder meer toelichting gegeven over het Vlaamse netplan, de bestaande bewakingscontracten en de verschillende lopende (federale) politionele acties. Het doel van het overlegmoment is om te komen tot een gemeenschappelijke aanpak voor deze problematiek, en tot een duidelijke afbakening van de taken van de verschillende betrokken partijen, lokaal, regionaal en federaal.

"De strijd tegen mensensmokkel en de groepen transmigranten die aan boord van vrachtwagens naar het Verenigd Koninkrijk willen klimmen, blijft een permanent aandachtspunt van onze veiligheidsdiensten. Zeker met de graduele afbouw van de striktere grenscontroles en de definitieve Brexit in het vooruitzicht", stelt minister De Crem. "De hierdoor veroorzaakte overlast op snelwegparkings en het onveiligheidsgevoel in de omliggende woonwijken vragen een daadkrachtige, gezamenlijke aanpak van alle bestuursniveaus."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel, Samenleving, snelwegparking, transmigratie, Lydia Peeters, pieter de crem

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni