Regeringen maken afspraken over niet-begeleide minderjarigen

© Belga
| Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V)

De verschillende regeringen van ons land zijn het vrijdag eens geraakt over een reeks doelstellingen over de opvang van niet-begeleide minderjarigen (NMBV) - jongeren die zonder ouders in ons land aankomen. Dat meldt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V), die het initiatief nam voor de interministeriële conferentie Migratie en Integratie, de eerste die rond die bevoegdheden plaatsvond.

Het aantal NMBV's neemt elk jaar toe. Dat is niet enkel in België het geval, maar in de hele Europese Unie. Volgens cijfers van Mahdi worden er vandaag 2.670 jongeren opgevangen in het netwerk van Fedasil en de gemeenschappen, tegenover 1.029 jongeren in 2019. Een van de doelstellingen die de bevoegde ministers overeen kwamen, is dan ook voldoende opvangplaatsen voorzien.

Nog een doelstelling is de leeftijdsonderzoeken optimaliseren. In 2021 kwamen er in totaal 3.351 mensen toe die verklaarden minderjarig te zijn. Dat betekent nog niet dat zij allemaal minderjarig zijn. De Dienst Voogdij van de FOD Justitie voerde 2.515 leeftijdstests uit. Er werden 2.435 beslissingen genomen: liefst 69 procent werd meerderjarig verklaard en 31 procent werd minderjarig verklaard na de test.

Steeds meer jonge kinderen

Naast een algemene stijging, neemt ook de groep toe die echt heel jong is. Vandaag komen meer en meer kinderen toe die nog geen 15 jaar oud zijn. Zij vragen niet allemaal asiel aan en zij blijven vaak rondhangen in de stations in de hoofdstad. De ministers spraken af dat ze aanklampend willen werken om minderjarigen op straat te bereiken en te oriënteren door laagdrempelige opvang en begeleiding te voorzien.

Een andere belangrijke doelstelling slaat op de verdwijning van de minderjarigen. Ook gaan de ministers na hoe ze de transitie voor niet-begeleide minderjarigen die verblijfsrecht hebben gekregen, kunnen versoepelen, met voldoende huisvesting en begeleiding. De administratieve voogden worden voldoende ondersteund bij de uitvoering van hun taken. Ook wordt werk gemaakt van een adequate ondersteuning van NMBV in het onderwijs.

De acht doelstellingen moeten nu concreet worden vertaald in actiepunten op het bevoegde niveau.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?