Regie der Gebouwen een stap verder in het verduurzamen van het koninklijk paleis

© PhotoNews
| Koning Filip voor het Koninklijk Paleis aan het Warandepark.

De Regie der Gebouwen is dit najaar gestart met een studie naar hoe ze het energieverbruik en de CO²-uitstoot van het paleis van Brussel kunnen terug dringen. Het eerste deel daarvan, dat de algemene principes behandelt, wordt begin 2020 afgerond. Tegen de herfst van 2020 wordt het tweede deel afgewerkt, de opmaak van het bestek en de detailstudie.

Alvorens over te schakelen naar andere manieren van verwarmen, moet de distributie van de verwarmingsinstallatie worden aangepast en voorbereid. De temperatuur van de circuits wordt met name verlaagd om warmteverlies terug te dringen en het mogelijk te maken op andere manieren van warmteproductie over te stappen, met een lagere temperatuur en een beter rendement.

De Regie der Gebouwen plant een eerste fase van werken in 2020 om de ondergrondse leidingen tussen de gebouwen te vervangen. Daarna is het de bedoeling om achtereenvolgens de distributieleiding, de onderstations en de verwarmingsinstallatie zelf te renoveren.

Intussen zijn ook de eerste contacten gelegd voor de tweede studie, die de gasaansluiting en de mogelijkheid tot het integreren van een warmtekrachtkoppeling onderzoekt.

Ook Laken gaat ecologisch

"Het andere project om het koninklijk domein van Laken te verwarmen met de restwarmte van de verbrandingsoven van Neder-over-Heembeek zit ook op schema", aldus Tine Deckers. De werken aan de stookplaats zijn begonnen.

In januari beginnen de werken aan het ondergrondse netwerk in het park. De peilboringen en plaatsbeschrijvingen zijn gebeurd en de stad Brussel heeft Brussel-Energie de toelating gegeven voor de werken in het publieke domein. Zonder onvoorziene gebeurtenissen liggen de werkzaamheden op schema om het netwerk operationeel te hebben vanaf het stookseizoen 2020-2021.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?