Rekenhof wil dat De Warande lening terugbetaalt

De Vlaamse zakenclub vzw De Warande is gevestigd in het Hôtel Empain vlak bij het Warandepark

Het Rekenhof wil dat zakenclub De Warande de lening van de Vlaamse regering terugbetaalt en dat ze dus niet wordt omgezet in gratis lidmaatschappen. Dat zegt het controleorgaan in haar analyse van de begrotingsaanpassing. De huidige regeling is boekhoudkundig onorthodox, vindt het Rekenhof.

Dit voorjaar besloot de regering om de Vlaamse zakenclub De Warande opnieuw een renteloze lening van 800.000 euro toe te kennen. Een eerdere lening uit 1987, werd al integraal terugbetaald in de vorm van lidgelden voor ministers, kabinetschefs en topambtenaren. De nieuwe lening zal opnieuw op die manier worden voldaan, wat de regering veel kritiek opleverde. Het zou om een elitaire vereniging gaan, die op deze manier een verdoken subsidie krijgt.

Ook het Rekenhof gaat niet akkoord met de werkwijze. "Omwille van transparantie en boekhoudkundige orthodoxie verdient het aanbeveling dat de lening effectief wordt terugbetaald en dat de lidgelden worden aangerekend, hetzij op de kabinetsbegrotingen voor de ministers en de kabinetschef, hetzij op de begroting van de betrokken entiteiten voor de leidend ambtenaren."

Onduidelijke begroting

Het Rekenhof hekelt voorts dat grote bedragen in de begroting zijn ingeschreven waarvan nog niet bekend is waaraan ze zullen worden besteed. Zo is er een beleidsbuffer van 247 miljoen euro voor onverwachte gebeurtenissen. Daarnaast is er een grote provisie "voor schuldafbouw en investeringsuitgaven". "Hierdoor heeft het Vlaams parlement bij de goedkeuring van de begroting geen zicht op de mogelijke besteding van 360 miljoen euro. De verantwoording van de besteding van deze provisies zal pas blijken in de algemene rekening 2018", stelt het hof.

Björn Rzoska, fractieleider van Groen, heeft het over een 'blanco cheque'. Joris Vandenbroucke van SP.A wijst erop dat de regering enerzijds de uitgaven voor de Oosterweelverbinding buiten de begroting houdt en anderzijds honderden miljoenen provisioneert. Het geeft de Vlaamse begroting een stevig 'flou artistique', vindt hij.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees ook

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?