Resolutie over dekolonisering Brusselse openbare ruimten goedgekeurd

© Belga
13/07/2020

De commissie Algemene Zaken van het Brussels Parlement heeft maandag een resolutie goedgekeurd die de dekolonisering van de openbare ruimte in gang moet zetten en die kadert binnen een werk van brede dialoog en herdenking.

De resolutie werd ingediend door de meerderheidspartijen en oppositiepartijen CD&V, cdH, PVDA en onafhankelijk parlementslid Victoria Austraet sloten zich daarbij aan. Samen pleiten ze voor een kritische analyse en aanpassing van de Brusselse openbare ruimte om deze inclusiever te maken. De N-VA stemde tegen, MR onthield zich.

Net als vele andere steden telt Brussel meerdere verwijzingen naar het koloniaal verleden. Om van het Brussels Gewest een inclusief gewest te maken voor al haar inwoners, willen de ondertekenaars van de resolutie dat de dingen evolueren in de toekomst. Ze vragen daarom de oprichting van een stuurgroep bestaande uit academici en leden van belangenverenigingen die representatief zijn voor de Brusselse diversiteit, met als taak een inventaris op te maken en concrete voorstellen te formuleren over de locatie en de behandeling van koloniale overblijfselen in Brussel (contextualisering, overplaatsingen naar musea, artistieke creaties, ...).

De stuurgroep moet ook nadenken over de manier waarop in toekomst bij politieke beslissingen rekening gehouden kan worden met de koloniale kwesties.

Naast sterker in te zetten op context en educatie over de kolonisatieperiode, willen de partijen ook meer aandacht voor wat tot hiertoe onderbelicht blijft. Bij de benoeming van nieuwe straten of gebouwen willen ze speciale aandacht voor vernoemingen naar personen die baanbrekende dingen gedaan hebben op het vlak van mensenrechten, anti-racisme en de strijd tegen kolonisatie. Zeker vrouwen die een belangrijke en vaak onderbelichte rol hebben gespeeld in de antikoloniale en/of dekoloniale geschiedenis, moeten zo meer zichtbaarheid krijgen.

'Waarom Brusselse én federale werkgroep?'

Cieltje Van Achter (N-VA) stemde maandag in commissie als enige tegen de resolutie, de twee leden van MR onthielden zich. Gaëtan Van Goidenshoven (MR) betreurde de vage doelstellingen van de resolutie, onder meer over het lot van de monumenten. Daarnaast zag hij ook het nut van de oprichting van een Brusselse werkgroep niet in, aangezien er net zo'n werkgroep op federaal niveau is opgericht. "Het is niet aan de politici maar aan de historici om de geschiedenis te schrijven", besloot hij.

Ook Bianca Debaets (CD&V) stelde zich vragen bij de aankondiging van staatssecretaris Pascal Smet dat er een oproep tot kandidatuur gelanceerd werd voor een werkgroep rond dekolonisatie en de stemming over de resolutie, waarin ook een werkgroep voorzien werd.

"Net op de middag dat die resolutie in de commissie wordt goedgekeurd, komt er plots een parallel initiatief van één regeringslid, terwijl wij in onze resolutie ook al de oprichting van een werkgroep voorzien hadden. Praat men binnen de meerderheid wel nog onderling met elkaar? Dit dreigt weer een typisch Brussels geval te worden waarbij men nààst in plaats van mét elkaar werkt", hekelt Debaets.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Samenleving , Stedenbouw , dekolonisering

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni