Sommige vliegroutes brengt geluidshinder met zich mee voor sommige Brusselaars.

Schaarbeek roept burgers op te reageren op geluidsoverlast luchthaven

© BRUZZ
22/08/2023

De milieuvergunning van de luchthaven van Zaventem verloopt in juli 2024. Een aanvraag voor verlenging en uitbreiding van de vergunning is ingediend bij de Vlaamse overheidsinstanties. De gemeente Schaarbeek roept haar burgers nu op om deel te nemen aan het openbaar onderzoek.

Het Schaarbeeks schepencollege heeft dinsdag beslist om een informatiecampagne te lanceren. Daarin moedigen ze burgers aan om deel te nemen aan het openbaar onderzoek naar de uitbreiding van de luchthaven. De gemeente zal een standaard bezwaarschrift beschikbaar stellen, dat naar eigen inzicht kan worden aangepast. Dit bezwaarschrift zal ook fysiek beschikbaar zijn op het gemeentehuis.

Het college heeft Leefmilieu Brussel verzocht om openbare bijeenkomsten te organiseren waarin de aanvraag en procedure worden uitgelegd. Dat laat schepen van Juridische Zaken en Leefmilieu Frédéric Nimal (Défi) weten in een persbericht. Ook zal het Schaarbeeks schepencollege een officieel advies uitbrengen over de aanvraag.

Dat Schaarbekenaars mee mogen doen aan het openbaar onderzoek is bijzonder, want eigenlijk zouden alleen inwoners van de gemeentes die grenzen aan de luchthaven worden uitgenodigd om dat te doen. Eerder dit jaar heeft het Schaarbeeks college verzocht om het openbaar onderzoek uit te breiden naar het Brussels Gewest.

Onder druk van verschillende Brusselse gemeenten is dat verzoek nu ingewilligd. Tijdens het openbaar onderzoek - dat dit najaar zal vallen en een maand duurt - kunnen alle Brusselaars hun stem laten horen. Deze gelegenheid biedt een kans aan iedereen om zijn of haar standpunt naar voren te brengen, zegt schepen Nimal. De gemeente zal bewoners op de hoogte houden van de start van het openbaar onderzoek.

Schaarbeek zet zich al langer in tegen geluidsoverlast boven haar grondgebied. De gemeenteraad heeft verschillende moties over dit onderwerp aangenomen, de recentste in oktober 2022. Daarnaast heeft Schaarbeek zich aangesloten bij een juridische procedure tegen de schendingen van de geluidsnormen door Brussels Airport.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni