Sonja wordt nieuwe koepel voor Brusselse jeugdhulp

© Photonews

Vanaf oktober kunnen Brusselse jongeren en gezinnen met problemen zich wenden tot Sonja, het nieuwe, gezamenlijke aanspreekpunt van veertig Brusselse jeugdhulporganisaties.

In de Vlaamse en Vlaams-Brusselse jeugdhulp is de vraag de afgelopen jaren flink gestegen. Dat heeft vooral te maken met de groeiende diversiteit, de toenemende kansarmoede en de vele moeilijke schoolloopbanen.

De sector kampt dan ook met gigantische wachtlijsten. Kinderen, jongeren en gezinnen die hulp nodig hebben, moeten daar nu in Brussel soms een jaar op wachten. Mede daardoor wordt er steeds vaker een beroep gedaan op de crisishulpverlening. In Brussel groeide die van 75 aanmeldingen in 2011 naar meer dan 350 vorig jaar.

Daarom heeft Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) extra geld vrijgemaakt. Hij steekt onder meer 15 miljoen euro in de uitbreiding van de laagdrempelige jeugdhulp. Dat zijn de rechtstreeks toegankelijke hulporganisaties waar jongeren en ouders zelf, zonder doorverwijzing of selectie, naartoe kunnen stappen. Het geld is bestemd voor de nieuwe, regionale samenwerkingsverbanden van jeugdhulporganisaties die ondertussen her en der werden opgericht. Elke groep krijgt een miljoen euro.

Ook in Brussel is er ondertussen zo’n samenwerkingsverband. Het CAW Brussel (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk) bracht een hele reeks Nederlandstalige Brusselse jeugdhulporganisaties bijeen, zoals het CLB, Kind en Gezin, Ondersteuningsteam, Tonuso.

De in totaal veertig organisaties zullen samenwerken onder de naam Sonja. “We willen de hulp simpeler maken en hebben voor een simpele naam gekozen, die iedereen kan uitspreken: Sonja,” zegt Veerle Maes, coördinator kinderen en jongeren bij CAW Brussel.

Sonja krijgt een eigen telefoonnummer, dat vanaf oktober operationeel zal zijn, en wordt het aanspreekpunt voor alle Brusselse kinderen en ouders met een hulpvraag. “Nu krijgt een gezin dat begeleid wordt vaak een hele resem hulpverleners over de vloer. Op maandag Kind en Gezin, op dinsdag het CLB, enzovoort,” legt Maes uit. “Elke hulpverlener doet telkens opnieuw een intakegesprek en hanteert vervolgens zijn eigen aanpak, zonder goed te weten wat de andere hulpverleners doen.”

Dat zal veranderen. Maes: “Voortaan komt er iemand langs van het nieuwe team Sonja, een vijftienkoppig team dat aangestuurd wordt door de veertig organisaties. Die regisseur brengt de problemen in kaart en maakt vervolgens een plan: er is een voedingsdeskundige nodig, en ook een opvoedingscoach. Zo komt de juiste hulp sneller op de juiste plaats. Het gezin moet wel achter dat plan staan, anders werkt het niet.”

Hulp sneller op gang

De bedoeling is dat de hulp binnen de maand na de hulpvraag op gang komt. Het gespecialiseerde hulpaanbod van de organisaties is nochtans niet altijd meteen beschikbaar. In dat geval komt de jongere niet langer terecht op de wachtlijst van vier of vijf organisaties, zoals nu, maar op één enkele wachtlijst.

Het Sonja-team zal, in afwachting van de hulp, ook zelf naar oplossingen zoeken. “We hebben een eigen kortdurend, intensief en snel inzetbaar aanbod, waarvoor we ook werken met vrijwilligers. Het is een soort overbrugging om escalatie en crisissen te voorkomen. We kunnen bijvoorbeeld poetshulp inschakelen, het advies geven om een kind naar de scouts te sturen, of een vrijwilliger vragen een kind wekelijks naar de muziekschool te brengen als het kind dat graag wil en de moeder er de mogelijkheid niet toe heeft. Soms zal het probleem daarmee al verholpen zijn en is er geen verdere hulp nodig.”

Dankzij het nieuwe systeem denkt het samenwerkingsverband Sonja tweehonderd extra gezinnen in Brussel te kunnen helpen.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.
Lees ook

Nieuws uit Brussel in je mailbox?