Spreek dader seksuele intimidatie aan: Brussel lanceert campagne Join The FAM

Nathalie Dirix
© BRUZZ
21/11/2022

Join The FAM. Zo heet de bewustmakingscampagne die de Brusselse regering maandagvoormiddag lanceerde. "Intervenieer bij problemen. Doe alsof je het slachtoffer kent. Documenteer alles met je smartphone."

Volgens een onderzoek dat Plan International in 2019 uitvoerde, verklaarde 91 procent van de meisjes en 28 procent van de jongens die bevraagd werden, al eens slachtoffer te zijn geweest van seksuele intimidatie. Cijfers die om actie vragen, dus besloot de Brusselse regering om de grootscheepse campagne Join The FAM op touw te zetten. Voornaamste doel? Appelleren aan de verantwoordelijkheid van iedere Brusselse burger.

Anders gezegd: zien we gedrag dat niet oké is, dan is het aan elk van ons om te reageren. En niet om de ogen te sluiten. Of zoals de campagne het stelt: laten we ons gedragen als broers en zussen die voor elkaar in de bres springen.

“Door campagnes verhoogt de kans dat getuigen van seksuele intimidatie zullen ingrijpen”

Brussels Minister-President Rudi Vervoort

20220110 Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS)

Tijdens de voorstelling van Join The FAM benadrukt Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) het belang van het participatieve karakter van de campagne. Of zo’n campagne effectief ook loont? “In steden die inzetten op bewustwording, is de kans drie keer groter dat mensen zullen ingrijpen en actie ondernemen, wanneer ze getuige zijn van seksuele intimidatie of geweld.”

Neem actie

En welke actie raadt Join The FAM dan aan om te nemen? Eric Hollander van het reclamebureau AIR, dat ook de slogan bedacht, toonde een filmpje met aantal concrete tips. Intervenieer bij problemen. Doe alsof je het slachtoffer kent. Documenteer alles met je smartphone. Vraag de agressor te stoppen. Laat het slachtoffer weten dat het gedrag dat zij of hij onderging niet oké is.

Vroegere actieplannen

In januari 2020 lanceerde de Brusselse regering al het eerste gewestelijke plan om geweld tegen vrouwen te bestrijden. Dat plan focuste zich vooral op het aanpakken van seksuele intimidatie en geweld in de openbare ruimte, in het openbaar vervoer en op het werk. In december 2021 kwam er een extra actieplan om het nachtleven aan te pakken.

“We moeten allemaal durven spreken”

Alya Dirix – De nachtraad

Alya Dirix van de Brusselse nachtraad, een orgaan dat zich inzet om het Brusselse nachtleven aantrekkelijk te maken, is alvast positief over dit nieuwe participatieve initiatief. “We moeten allemaal durven spreken. Hoe meer we dat met z’n allen doen, hoe groter het effect van sociale controle.” Dirix voegt eraan toe dat het belangrijk blijft om op alle beleidsniveaus streng op te treden, zodat het slachtoffer weet dat naar hem of haar geluisterd wordt.

“Samen zullen we sterkere resultaten halen”

Jurgen de Landsheer, Korpschef van de Politiezone Zuid en Voorzitter van de federatie van Korpschefs

Jurgen De Landsheer), korpschef van politiezone Zuid (Anderlecht, Sint-Gillis en Vorst)

Niet alleen de Brusselse regering gelooft in Join The FAM, ook de politie zet haar schouders onder de campagne. Jurgen De Landsheer, Korpschef van de Politiezone Zuid en Voorzitter van de federatie van Korpschefs, benadrukt in zijn toespraak dat vrouwen het recht hebben om zich zonder angst vrij te voelen in de openbare ruimte. “De fysieke integriteit van vrouwen is een prioriteit van ons allemaal. Laten we samen een partnerschap aangaan om die integriteit te vrijwaren. We zullen er sterkere resultaten mee halen. Zowel op het vlak van preventie als vervolging.”

260.000 euro werd in de campagne Join The FAM geïnvesteerd.

“Er zijn meer meldingen omdat het taboe rond seksueel geweld doorbroken is”

Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris voor Gelijke Kansen

Nawal Ben Hamou (PS), Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Gelijke Kansen (bevoegdheid gedelegeerd door Minister-president Rudi Vervoort.)

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Nawal Ben Hamou (PS) is formeel: “Dat er meer meldingen zijn, komt omdat het taboe doorbroken is. Mensen durven er nu over spreken. Dat is precies wat we nodig hebben. Want zo voelen slachtoffers zich gesteund om met hun verhaal naar voren te treden. Het is trouwens om die reden dat we elke Brusselaar aanmoedigen om stickers met Join The FAM op zijn/haar deurbel te plaatsen. Zodat slachtoffers weten dat we allemaal achter hen staan."

De stickers worden via de gemeentelijke bladen aan de inwoners van Brussel bezorgd.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni