Nicole de Moor, (CD&V ), staatssecretaris voor Asiel en Migratie, in de federale Kamer
© PhotoNews | Nicole de Moor, (CD&V ), staatssecretaris voor Asiel en Migratie, in de federale Kamer. (archief)

De Moor zet opvang alleenstaande mannen tijdelijk stop, Brusselse regering kritisch

© BRUZZ - Belga
29/08/2023
Updated: 29/08/2023 22.04u

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor (CD&V) heeft beslist om tijdelijk alleenstaande mannen die asiel aanvragen in België niet meer op te vangen in het netwerk van Fedasil. Dat laat het kabinet van de staatssecretaris weten in een persbericht. Ze wil daarmee vermijden dat gezinnen met kinderen op straat terechtkomen. Leden van de Brusselse regering reageren kritisch. "De regering-De Croo laat duizenden asielzoekers in de Brusselse straten en stations ronddwalen."

Volgens De Moor is er de laatste dagen een sterke stijging merkbaar van het aantal gezinnen met kinderen dat asiel aanvraagt. “Ik wil niet achter de feiten aanlopen, en neem daarom de beslissing nu al om alle beschikbare plaatsen voor gezinnen met kinderen voor te behouden”, zegt De Moor.

De asiel- en migratiediensten in ons land kampen al maanden met een tekort aan opvangplaatsen. Kwetsbare personen, zoals minderjarigen en gezinnen met kinderen, kregen in die context al voorrang, waardoor alleenstaande mannen in de praktijk vaak al lang moesten wachten op een plaats in het netwerk.

De Belgische staat is volgens het Federaal Migratiecentrum Myria al meer dan zevenduizend keer veroordeeld omdat de asielopvang in ons land tekortschiet. Dat resulteerde in talloze dwangsommen, maar de Moor weigert die te betalen.

'Stijging aantal daklozen in Brussel'

De Brusselse regering reageert kritisch op de aankondiging van de Moor. "Het federale niveau wijst nog maar eens zijn verplichting om alle asielaanvragers op te vangen van de hand", zegt DéFI-minister Bernard Clerfayt op Twitter. "De regering De Croo laat duizenden asielzoekers in de Brusselse straten en stations ronddwalen."

Volgens Ecolo-minister Alain Maron zal de beslissing een stijging van het aantal daklozen in Brussel teweegbrengen. "De federale regering moet haar nationale en internationale verplichtingen opnemen."

'Niet conform internationaal recht'

Voor Kati Verstrepen, de voorzitster van de Liga voor Mensenrechten, bevestigt de Moor een situatie die in de praktijk dus al lang bestaat. Dat maakt het volgens haar echter niet minder ernstig. "Dit is absoluut niet conform het internationaal of het Belgisch recht. Er moet opvang voorzien worden voor iedereen", zegt ze.

Bovendien klopt het volgens Verstrepen niet dat alleenstaande mannen minder kwetsbaar zouden zijn en kan het niet dat een hele groep zomaar wordt uitgesloten van opvang. "Ook alleenstaande mannen kunnen het slachtoffer zijn van geweld en misbruik. Als opvang in uitzonderlijke gevallen niet lukt, moet er geval per geval worden bekeken wie het meest kwetsbaar is."

De maatregel bewijst daarnaast dat de migratiedeals die de Europese Unie met Tunesië en eerder ook Turkije heeft gesloten, niet werken, zegt Verstrepen. De Liga voor Mensenrechten pleit ervoor om legale migratiekanalen zoals arbeidsmigratie uit te breiden, zodat minder migranten genoodzaakt zijn een asielaanvraag in te dienen.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie