Stad Brussel heeft nieuw plan voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen

© Photonews
| Actie tegen geweld op vrouwen.

De gemeenteraad van de Stad Brussel keurde maandagavond een nieuw actieplan voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen goed. De cel Gelijke Kansen binnen de Stad ontwikkelde de vierde editie van ‘Bxl Feminist’ voor de periode 2020-2022.

Om discriminatie te bestrijden, wil de cel Gelijke Kansen stereotypen doorbreken door verschillende informatiekanalen te ontwikkelen en door bewustmakings- en educatieve acties te organiseren die zich richten op burgers, partners en personeel van de Stad Brussel.

Naast bewustmakingscampagnes voorziet het plan vooral in de ontwikkeling van 'genderbudgettering' door een genderperspectief te integreren in de begrotingslijnen van de stad. Zo wordt het mogelijk om te corrigeren als er sprake is van eventuele verschillen op vlak van de geplande maatregelen.

Een ander aandachtspunt van het plan: educatie over gelijkheid op scholen. 'Public Instruction' zet verschillende acties en activiteiten op om genderstereotypen van jongs af aan te doorbreken, zoals toneelstukken, vertoningen en tentoonstellingen.

Meer vrouwen vertegenwoordigd in openbare ruimte

De Stad Brussel wil ook de vertegenwoordiging van vrouwen in de openbare ruimte van de hoofdstad versterken. Ze is van plan om het aantal pleinen, parken, stedelijke infrastructuren en straten met de namen van beroemde vrouwen te vergroten.

In het kader van de Internationale Dag voor de strijd tegen geweld tegen vrouwen, gepland op 25 november, hebben verschillende instanties en partners van de stad besloten een gezamenlijke strijd te voeren om vrouwen in geweldsituaties te helpen. Het OCMW van Brussel door huisvesting te bieden aan deze vrouwen en vanaf nu ook de vzw BAPA BXL, het onthaalbureau voor nieuwkomers en BRAVVO, dat strijdt tegen sociale uitsluiting en het gevoel van onveiligheid.

Ten slotte wil de Stad Brussel, via haar Grondregie, samenwerken met een partner die gespecialiseerd is in de opvang van vrouwelijke slachtoffers van intrafamiliaal geweld door deze vrouwen onderdak te bieden, zoals ze ook al doet voor andere gemeenschappen.

"Gelijkheid tussen vrouwen en mannen is een fundamenteel recht voor iedereen en voor iedereen. Dit recht is echter nog niet gegarandeerd in de politieke, economische, sociale en culturele aspecten van het dagelijks leven", aldus Lydia Mutyebele, de schepen van Gelijke Kansen, die de lijnen van het plan heeft voorgesteld.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?