Staking op kerstavond in zicht voor Brusselse gevangenissen

pletincx_gevangenis_sint_gillis_c_ivan_put_cmyk.jpg
© Ivan Put
| De gevangenis van Sint-Gillis.
© Ivan Put
| De gevangenis van Sint-Gillis.

Na een bemiddelingsronde, die maandag zonder akkoord gestrand is, stellen de drie vakbonden van het gemeenschappelijk vakbondsfront een stakingsaanzegging op voor de Brusselse gevangenissen in Sint-Gillis, Vorst en Berkendael. Het vakbondsfront dient de stakingsaanzegging aan het einde van de dag in. Dat meldt Joachim Vermaeren, vakbondsafgevaardigde van ACOD in de gevangenis van Sint-Gillis. Als er geen vooruitgang is geboekt, wordt van 23 december om 22 uur tot 25 december om 6 uur gestaakt.

Zoals de procedure voorschrijft, zal na het indienen van de stakingsaanzegging een vergadering plaatsvinden. Die vergadering is gepland voor het einde van de week. De vakbonden betreuren dat de maatregelen, die in november vastgelegd werden in een voorstel van protocol, nog niet uitgevoerd zijn. Nu vragen de vakbonden dat de werking van de gevangenis tot de verhuizing naar de gevangenis van Haren in september, wordt aangepast in functie van het aanwezige personeel. De vakbonden achten het voorstel van de directie om de fitness voor gedetineerden tot 9 januari te sluiten onvoldoende.

"Het probleem zal niet verdwijnen na 9 januari," merkt Vermaeren van de socialistische vakbond ACOD op. "Als de personeelsleden met genoeg zijn om de gedetineerden naar de fitness te brengen, zullen ze dat doen. Wat ze willen, is werk aangepast aan het aantal aanwezige beambten. Er is een gebrek aan personeel en er is vooral een malaise in het hart van de instelling. Op een gegeven moment moesten beambten drie diensten tegelijkertijd op zich nemen. Dat is niet houdbaar. Daarom stijgt het absenteïsme en is er nu nog minder personeel. Het is een vicieuze cirkel," stelt de vakbondsafgevaardigde.

Maximale bezetting

De overbevolking in de gevangenis van Sint-Gillis daalde intussen naar een aanvaardbaar niveau en bevindt zich vlak boven de maximale bezetting van 850 gedetineerden. De vakbonden verwachten maatregelen op nationaal niveau om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken.

Op 14 november dienden de vakbonden eerder een stakingsaanzegging in voor de Brusselse gevangenissen, waarop de gevangenisdirectie in Sint-Gillis enkele toezeggingen deed. Zo zouden gedetineerden uit Sint-Gillis overgebracht worden naar andere gevangenissen. De stakingsaanzegging werd opgeschort tot 6 december, in afwachting van een verbetering van de situatie en een uitvoering van een voorstel van protocol met twintig punten, zoals een etenspauze van een halfuur en overlegmomenten met het middenkader. Drie weken later activeerden de vakbonden VSOA en ACOD de stakingsaanzegging opnieuw: van 1 december om 22 uur werd 48 uur lang gestaakt.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?