Te weinig overleg in Brussels daklozenbeleid

© PhotoNews
| Dakloos in Brussel.

Er is een gebrek aan overleg tussen de verschillende Brusselse actoren in het daklozenbeleid, die elk hun eigen pad uitstippelen. Dat blijkt uit een analyse van het Rekenhof. Dat gebrek aan coördinatie belemmert het vlot beheer van de instroom en uitstroom, aldus het Rekenhof, dat wijst op de verzadiging van de structuren.

Het aantal daklozen in het Brussels gewest blijft toenemen. In 2008 was sprake van ongeveer 1.800 mensen. Vorig jaar was dat aantal gestegen tot meer dan 4.180 mensen. Reden genoeg voor het Rekenhof om de daklozensteun in het gewest onder de loep te nemen.

Naast de lokale overheidsdiensten zijn liefst zeven beleidsniveaus bij dat beleid betrokken. Het Rekenhof focuste op de acties van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) - de voornaamste subsidiërende overheid in Brussel. De GGC had er zich toe geëngageerd in de vorige legislatuur een "krachtdadig en performant" beleid te ontwikkelen om de situatie aan te pakken.

Dat beleid omvat verschillende facetten, namelijk preventie en re-integratie enerzijds en opvang anderzijds. Of het allemaal zo efficiënt is verlopen, valt na de analyse van het Rekenhof te betwijfelen. Het wijst in de eerste plaats op een gebrek aan overleg tussen de verschillende tussenkomende partijen en op een gebrek aan beschikbare nauwkeurige en actuele informatie. Door dat gebrek aan informatie kan de GGC geen coherente strategie ontwikkelen of acties ontplooien om die uit te voeren.

Bruss'Help

Het is daardoor ook moeilijk te bepalen hoeveel financiële middelen nodig zijn en het belemmert een vlot beheer van de instroom (mensen die in dakloosheid verzeild raken) en uitstroom (re-integratie en huisvesting).

De instelling merkt op dat de verschillende overheden recent maatregelen hebben genomen met het oog op die re-integratie in de maatschappij. Ze hebben echter weinig zicht op de effecten ervan en botsen bovendien op het gebrek aan woningen voor mensen in nood.

In november ging de Brusselse winteropvang van start onder de nieuwe gewestelijke coördinatie van de vzw Bruss'Help. Deze eengemaakte coördinatie moet de efficiëntie van de opvang verbeteren. De verschillende hulporganisaties voor dakloze Brusselaars vallen dus nu allemaal onder diezelfde koepel. Verder heeft de nieuwe regering ook beslist om de middelen voor woonoplossingen te viervoudigen, al is dat volgens critici nog altijd veel te weinig om iedereen een dak te geven.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees ook

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?