Kinderopvang Brussel

Unizo pleit voor meer investeringen in kinderopvang

© Belga
01/04/2022

Werkgeversorganisatie Unizo heeft zich uitdrukkelijk achter de sector van de kinderopvang geschaard. Die betoogt vrijdag in Brussel, voor een meer kwaliteitsvolle opvang. Maar naast kwaliteit, moet er ook voldoende ingezet worden op kwantiteit, zegt Unizo. "De capaciteit moet worden uitgebreid, zeker wanneer het maximum aantal kinderen per begeleider verlaagd wordt."

Volgens gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche van Unizo is "een ruime, betaalbare en flexibele kinderopvang onontbeerlijk als we ook meer mensen op de arbeidsmarkt willen krijgen."

Unizo merkt op dat de Vlaamse regering er vandaag niet in slaagt om haar eigen doelstelling, om tegen 2016 voor de helft van de kinderen van 0-3 jaar een plaats in de kinderopvang te voorzien, te halen. "Tegen 2020 was de doelstelling dat voor alle gezinnen met een behoefte aan kinderopvang een plaats hoorde te zijn. In 2020 hadden 45,4 op 100 kinderen een plaats in de kinderopvang. We hinken achterop vergeleken met onze buurlanden."

De ondernemersorganisatie pleit voor een minimale kost voor eenverdieners, en ook voor ruimere opvangmogelijkheden 's avonds en in het weekend.

Gebrek aan flexibele kinderopvang

Volgens de ondernemersorganisatie zorgt het gebrek aan flexibele kinderopvang ervoor dat er minder vrouwen actief zijn op de arbeidsmarkt dan zou kunnen. "Het gebrek aan voldoende aanbod blijkt trouwens ook een grote drempel voor vrouwelijk ondernemerschap," klinkt het. Zelfstandigen werken vaak 's avonds en in het weekend, en hebben ook dan nood aan opvang.

Unizo pleit dan ook voor extra budget en ondersteuning. "Het is nu het moment om extra in de sector te investeren."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni