Van Parijs steekt vuur aan de picknicklont in Antwerpen

SDS
© BRUZZ
08/03/2017

Een vurig betoog van Philippe Van Parijs over Picnic the Streets, de burgerbeweging die de Anspachlaan bezette met gezellig picknickende mensen, heeft Antwerpse actiecomités geïnspireerd. Ze doopten de startdag van hun nieuwe samenwerking Picknick The Streets, als een hommage aan Van Parijs. ‘Samen kunnen we het stadsbestuur laten zien dat er ongenoegen leeft.’

‘Burgerparticipatie is een krachtig middel om beleid af te dwingen’, was de boodschap van filosoof Philippe Van Parijs toen die vorig jaar ging spreken voor de Borgerhoutse wijkraad. Het waren een paar opiniestukken van de filosoof die in 2012 aan de basis lagen van Picnic the Streets, de beweging van burgerlijke ongehoorzaamheid die uiteindelijk een voetgangerszone in het centrum van Brussel afdwong.

“Wij raakten geïnspireerd door zijn betoog”, geeft Katrien Broeckx meteen toe aan BRUZZ. Broeckx werkt voor Borgerhoudt van Mensen, een kennis- en netwerkcentrum dat de aanwezige actiegroepen en straatcomités in Borgerhout wil ondersteunen. “Wij ijveren voor een betere leefbaarheid en levenskwaliteit in Borgerhout, maar botsen vaak op een muur in onze gesprekken met het stadsbestuur. En dat zorgde voor frustratie. Na Van Parijs’ verhaal beseften we dat we meer moeten samenwerken, in plaats van elk op ons eigen eilandje te blijven. ”

Antwerpse picknicks
Borgerhoudt van Mensen organiseert een startdag op zondag 19 maart, en vroeg aan Van Parijs of het die Picknick The Streets (sic) mocht noemen. “Hij vond het een compliment.”

Bedoeling is dat er vanaf nu veel kleinere picknicks zullen georganiseerd worden, om inwoners te betrekken bij elkaars doelen en acties. “Zo willen we het stadsbestuur ook laten zien dat dit echt leeft.”

Op 17 september, tijdens de autoloze zondag, zal de Antwerpse Picknick The Streets-beweging een groot stuk Turnhoutsebaan inpalmen. Broeckx: “Dat is de levensader van deze wijk, maar hij wordt geplaagd door armoede, luchtvervuiling en veel verkeersproblemen. Voldoende gezonde openbare ruimte zorgt nochtans voor een grotere sociale cohesie. Met de reuzepicknick willen we aan het stadsbestuur laten zien dat er al heel veel initiatieven genomen worden in de wijk, maar dat we meer ondersteuning nodig hebben van ’t Stad.”

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Samenleving , Politiek

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni