Een parkeerplaats voor mensen met een handicap

Veel Brusselaars met handicap lopen zorgbudget mis

CD
© BRUZZ
17/11/2021

Het aandeel personen met een handicap die een persoonsvolgend budget hebben, ligt in Brussel vier keer lager dan in Vlaanderen. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit de situatieanalyse ‘Personen met een handicap in Brussel’ van het Kenniscentrum WWZ, in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel.

Ook het aantal wachtenden op een persoonsvolgend budget of een andere vorm van handicapspecifieke hulp ligt lager in Brussel. Dat is volgens het Kenniscentrum WWZ niet noodzakelijk goed nieuws. De aanvraagprocedure voor het budget bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap zou complex zijn en mensen ontmoedigen om een zorgvraag te stellen, zo blijkt uit het onderzoek.

“Je moet al sterk in je schoenen staan om vol te houden, en dat is bij veel Brusselaars niet het geval. Voeg daar nog de problemen aan toe die typisch zijn voor een grootstad, en het is al helemaal onbegonnen werk,” zegt Sjoert Holtackers, beleidsmedewerker bij Kenniscentrum WWZ.

Minder investeringen

Aangezien er relatief weinig Brusselaars wachten op een persoonsvolgend budget, is er ook minder vraag naar zorg en ondersteuning, stelt het onderzoek. Daarom wordt er minder geïnvesteerd in aanbod voor Brussel, waardoor er nog minder vraag is naar persoonsvolgende budgetten. Vraag creëert immers aanbod en aanbod creëert vraag. Daar knelt het schoentje voor Brussel.

“We begrijpen dat de procedure om een budget te krijgen er is om een schaarste aan middelen te managen. Maar de komende jaren moet de overheid toch inzetten op diensten die personen met een handicap en hun netwerk ondersteunen, zodat ze hun zorgnood kunnen omzetten in een zorgvraag,” zegt Holtackers.

“Brussel kampt met een historische zorgachterstand. Dit is het moment om die weg te werken en om in de eerste plaats te investeren in een groter ondersteuningsaanbod voor minderjarigen en in rechtstreeks toegankelijke hulp. Op die manier kunnen we vindplaatsgericht werken en ook al de juiste zorg bieden op jonge leeftijd.”

Aanmeldingspunt versterkt

Elke Van den Brandt, collegevoorzitter van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (Groen), erkent het probleem. "Mensen die recht hebben op een erkenning en financiële steun moeten dit recht ook kunnen verkrijgen. Daarom versterkten we vanuit de VGC alvast het Brussels aanmeldingspunt voor personen met een handicap (BrAP). Het BrAP stapt actief af naar scholen, ziekenhuizen en wijkgezondheidscentra om te zorgen dat kinderen en volwassenen met een handicap beter te informeren over hun rechten en hen te ondersteunen in hun traject naar erkenning."

Lees ook

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni