rolstoelgebruiker mindervalide parking parkeerplaats rolstoel andersvalide handicap verkeersbord

Verhoogde uitkering voor Brusselse kinderen met beperking blijft doorbetaald worden

© Belga
10/05/2019

De Brusselse kinderbijslagfondsen blijven voortaan de verhoogde kinderbijdslag voor kinderen met een handicap doorbetalen, ook in afwachting van de volgende medische beslissing. Nu wordt de uitbetaling soms onderbroken omdat de beslissing te lang uitblijft.

De nieuwe regeling is beslist door het beheerscomité van Famifed, in overleg met de bevoegde Brussels ministers Céline Fremault (CDH) en Pascal Smet (SP.A). Normaal moet de medische beslissing binnen de 150 dagen genomen worden, maar in de praktijk bedraagt de gemiddelde behandelingstijd 187 dagen.

De huidige kinderbijslagregelgeving voorziet dat kinderen met een beperking recht hebben op kinderbijslag en toeslagen tot de leeftijd van 21 jaar. De ernst van de aandoening wordt bepaald door een arts van de DG Personen met een Handicap. Na een onderzoek deelt de arts zijn beslissing mee aan het kinderbijslagfonds, waarna het fonds de toeslag op de kinderbijslag kan betalen.

Wanneer een arts een medische beslissing neemt voor een bepaalde duur, voert hij voor het verstrijken van die bepaalde duur een nieuwe medische evaluatie voor de toekomst uit, een 'ambtshalve herziening'. Bij die ambtshalve herziening gebeurt het soms dat de nieuwe medische beslissing niet op tijd genomen wordt, waardoor het bevoegde kinderbijslagfonds de uitbetaling van de kinderbijslag moet onderbreken. Zo wachten momenteel 460 Brusselse gezinnen op een medische beslissing.

Beslissing duurt vaak te lang

Maar omdat Famifed en de Brusselse regering beslist hebben de toeslag op de kinderbijslag door te betalen, ook bij het uitblijven van een medische beslissing, kan er niet langer een onderbreking zijn in de uitbetaling van de kinderbijslag. Eens de officiële medische beslissing alsnog valt en die beslissing leidt tot een hoger bedrag, dan betaalt het fonds het verschil bij voor het verleden. Als het bedrag lager is, moet het fonds het verschil niet terugvorderen.

Volgens de laatste cijfers van de Directie-Generaal Personen met een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid zijn er eind maart 2019, voor heel België, 6.816 dossiers voor ambtshalve herzieningsdossiers bij die DG geregistreerd (460 dossiers voor de GGC). De gemiddelde behandelingstijd is 187,1 dagen en overschrijdt dus ruim de reglementaire termijn van 150 dagen.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Samenleving , kinderbijslag , handicap , Céline Fremault , Pascal Smet , Famifed

Lees ook

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni