vastgoed immo appartement woningprijs huurprijs sociale woonblokken appartementsblokken woontorens
© PhotoNews | Appartementsgebouwen in Brussel

Vernieuwde huurtoelage van start voor 12.500 huishoudens

CD
© BRUZZ
21/10/2021

Brussels staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou (PS) besloot om de procedure voor een huurtoelage te vereenvoudigen en de criteria te versoepelen. Daardoor zouden 12.500 huishoudens die wachten op een sociale woning recht hebben op een huurtoelage, tegen ongeveer 400 vandaag.

“De huurtoeslag zal proactief en semi-automatisch toegewezen worden,” zegt Ben Hamou in de krant La Dernière Heure. “Zo zullen mensen die niet over de administratieve vaardigheden beschikken om de huurtoelage aan te vragen niet achterblijven.” Door de wijziging zullen meer dan 12.500 huishoudens een huurtoelage kunnen krijgen. Het totale budget wordt geschat op 38 miljoen euro.

Vanaf nu zullen de gezinnen die op de wachtlijst van een sociale woning staan een brief krijgen van Brussel Huisvesting. Zij moeten die brief ondertekenen en hun contactgegevens invullen. Daarnaast moeten ze een kopie van hun identiteitskaart en huurcontract bijvoegen. Dan kunnen ze de brief terugsturen via de post of per mail.

De hervorming van de huurtoelage trad in werking op 1 oktober. Op 14 oktober werd een eerste brief naar potentiële begunstigden gestuurd. Ondertussen ontving Brussel Huisvesting al meer dan 2.000 aanvragen.

Verhoogd bedrag

In januari/februari 2022 zouden de eerste betalingen moeten plaatsvinden. Wie zich al in oktober aanmeldde zal dan ook het bedrag van de voorgaande maanden ontvangen. Vanaf maart 2022 wordt de premie maandelijks aan het einde van elke maand betaald.

Het basisbedrag van de toeslag is verhoogd. Het zal variëren van 120 tot 280 euro, afhankelijk van de situatie en de samenstelling van het begunstigde gezin. De hoogte van de huur heeft dus geen invloed op de toekenning en het bedrag van de toelage.

Gezinnen met een belastbaar inkomen lager dan of gelijk aan 16.614,44 euro hebben recht op 160 euro per maand. Daarnaast krijgen ze 20 euro per kind ten laste. Voor eenoudergezinnen is dat 40 euro per kind ten laste. Eenoudergezinnen met een belastbaar inkomen tussen 16.614,44 en 20.763,88 euro ontvangen 120 euro per maand en 40 euro per kind ten laste. Het plafond is vastgesteld op € 280

Vijf jaar

De gezinnen die een huurtoelage toegekend krijgen, zullen die vijf jaar lang kunnen ontvangen. Daarna kunnen ze nog één keer een aanvraag voor vijf jaar indienen. In totaal kunnen ze dus gedurende tien jaar van de toelage genieten. Ze zullen wel permanent opgevolgd worden. Zodra ze niet meer aan de voorwaarden voldoen, zullen ze de toelage niet meer ontvangen. Huishouden met een gezinslid van 65 jaar of ouder of een persoon met een beperking kunnen de toelage mogelijk langer dan tien jaar toegekend krijgen.

De verschillende verenigingen die opkomen voor de belangen van de huurder, reageren voorzichtig enthousiast. Ze zijn blij dat het de bedragen zullen toenemen, en ook dat de administratieve lasten aanzienlijk worden vereenvoudigd.

Te weinig betaalbare woningen

Toch klinkt er bij de RTBF ook een woordje van kritiek van de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen. "Het blijft uiteindelijk een zeer onvolkomen oplossing, zegt Carole Dumont van de bond. "Ik wil u eraan herinneren dat 50.000 huishoudens kandidaat zijn voor sociale huisvesting in Brussel." Volgens haar wordt het echte probleem niet aangepakt: de hoge huren op de private huurmarkt.

"Dit is een stap voorwaarts voor huurders die het vandaag moeilijk vinden om exorbitante huurprijzen te betalen," zegt ook secretaris-generaal van de Huurdersbond José Garcia. "Maar het essentieel om de huren te verlagen. En dit zal gevolgen hebben voor alle huurders. De huren zijn zo hoog, omdat een deel van de woningen die op de huurmarkt zouden moeten komen er niet is."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie