Verplichte slimme elektriciteitsmeter pas na evaluatie van het toestel

Pas nadat het toestel de kosten waard blijkt, wordt de slimme elektriciteitsmeter in Brussel verplicht.

De invoering van de slimme elektriciteitsmeters komt er pas na een nieuwe kosten-batenanalyse of deze meters wel nuttig zijn en meer besparen dan ze kosten. Dat staat in een amendement dat dinsdag is aangenomen in de commissie Leefmilieu van het Brussels Parlement op de nieuwe elektriciteits- en gasordonnantie.

"Ik ben tevreden dat we ervoor hebben kunnen zorgen dat er geen slimme meters worden ingevoerd bij gewone Brusselaars, nu het nog niet zeker is of slimme meters wel bij iedereen voordeel opleveren. Uit de hoorzittingen die we eerder hadden in het Parlement bleek dat heel wat sociale organisaties vragen hadden bij de invoering van slimme meters, zeker bij kleine gebruikers of bij mensen zonder moderne toestellen. Aan deze bezorgdheid komen we nu tegemoet", stelde SP.A-fractieleider Jef Van Damme, initiatiefnemer van het amendement.

Betere bescherming

De nieuwe Brusselse energiewetgeving bevat heel wat aanpassingen, onder meer op sociaal vlak. Zo wordt het makkelijker om het statuut van beschermde afnemer aan te vragen, worden afnemers met betalingsmoeilijkheden beter beschermd tegen afsluiting in de winter en wordt de ondersteuning vanuit de OCWM's naar kwetsbare gezinnen verbeterd.

Elektriciteitsmeter

Erg opvallend in de nieuwe ordonnantie is de invoering van slimme elektriciteitsmeters in Brussel. Oorspronkelijk voorzag het ontwerp in een algemene uitrol hiervan bij alle Brusselaars. Op vraag van onder meer SP.A wordt de tekst op dit vlak nog geamendeerd. De slimme meter wordt in eerste instantie enkel ingevoerd bij de installatie van nieuwe meters, bij grote elektriciteitsgebruikers, bij prosumenten (mensen die ook elektriciteit produceren, bijvoorbeeld met zonnepanelen) en bij mensen die hierom verzoeken, omdat ze bijvoorbeeld een elektrisch voertuig bezitten.

Voor de gewone elektriciteitsgebruikers verandert er voorlopig niets. Wel gaat energieregulator Brugel een nieuwe kosten-batenanalyse uitvoeren om te bekijken of de uitrol van slimme meters ook bij andere groepen klanten voordelig zou kunnen zijn.

Verplichte zonnepanelen

De groenen zijn tevreden over het amendement van de meerderheid, stelt Arnaud Verstraete (Groen). "Het is een stap vooruit, maar wij hadden verder willen gaan en de burger meer keuze te laten", stelde hij. Verstraete staat wel achter de bepaling dat de producenten verplicht kunnen worden om zonnepanelen te plaatsen op openbare gebouwen. Daarvoor is 19 miljoen euro beschikbaar. De maatregel zou kunnen zorgen voor een toename van de capaciteit in zonne-energie van 22 procent.

Rijk gas

De ordonnantie past de huidige energiewetgeving ook aan als gevolg van een aantal Europese richtlijnen. De tekst regelt ook de omschakeling van het Brusselse gasnet van 'arm' naar 'rijk' gas. Dat is nodig omdat Nederland, de leverancier van 'arm' gas, de productie geleidelijk zal verminderen en uiteindelijk volledig zal stoppen. Het proces werd versneld nadat de regio van Groningen, waar het gas gewonnen wordt, steeds meer door aardbevingen wordt getroffen als gevolg van de ontginning van het gas.

De bespreking van de ontwerpordonnantie in commissie wordt op 3 juli voortgezet.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?