Rudi Vervoort (PS), minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

| Rudi Vervoort (PS), minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

Vervoort vindt migratiemaatregelen 'stap in de goede richting'

© Belga
09/03/2023
Updated: 09/03/2023 13.10u

Het akkoord dat het kernkabinet van de federale regering woensdagnacht gesloten heeft over een reeks migratie- en opvangmaatregelen is een "stap in de goede richting". Dat zegt Brussels minister-president Rudi Vervoort donderdag.

"We klagen al jaren de situatie aan waarbij het gewest in de plaats van het federale niveau de opvang van mensen zonder papieren, en zelfs van asielzoekers, moet garanderen, en dat boven op de opvang van daklozen", schetste Vervoort bij LN24. "We wachten dan ook al jaren op een structurele oplossing, en ik denk dat we nu in de goede richting gaan."

Vervoort herinnert eraan dat zijn regering ervoor pleit dat België drie plaatsen heeft waar asielzoekers zich kunnen aanmelden - één per gewest - in plaats van enkel het Klein Kasteeltje. "Want wanneer er (in een individueel dossier, red.) geen oplossing is, blijven deze mensen op het grondgebied van Brussel."

Gevraagd of het creëren van meer opvangplaatsen geen aanzuigeffect zal creëren, verwees Vervoort naar de aanpak van de voormalig Duitse bondskanselier Angela Merkel. Hij zei ook een verschil in perceptie te zien tussen het noorden en het zuiden van het land, "met een hysterisch debat in Vlaanderen, wegens de schaduw van het Vlaams Belang".

"We klagen al jaren de situatie aan waarbij het gewest in de plaats van het federale niveau de opvang van mensen zonder papieren, en zelfs van asielzoekers, moet garanderen"

Rudi Vervoort, Brussels minister-president (PS)

Rudi Vervoort (PS), minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

Pierre-Yves Dermagne, vicepremier voor de PS en dus een partijgenoot van Vervoort, zegt intussen op Twitter dat de genomen maatregelen ook wat hem betreft in de goede richting gaan. "De overheid neemt nieuwe maatregelen om zijn verplichting om onderdak te bieden aan asielzoekers na te komen. Bijkomende opvangplaatsen, een versnelling van te lange procedures, een inschrijving in de wet van het verbod om kinderen op te sluiten... Dit akkoord is een stap vooruit", schrijft hij.

'Rechtvaardig migratiebeleid'

Ook federaal regeringspartij Groen is tevreden met de migratiedeal. "Na aanhoudende druk van Groen binnen de regering, maakt de regering eindelijk werk van extra maatregelen om mensen van straat te halen", reageert Groen-covoorzitster Nadia Naji in een persbericht. "De bijkomende plaatsen en extra ondersteuning vinden we een goede stap vooruit. De maatregelen moeten nu zo snel mogelijk worden uitgerold."

Eerder deze week werd het tentenkamp in Brussel ontruimd. Nu engageert de regering zich om op korte termijn woonunits te plaatsen voor minstens 700 mensen, stipt Groen aan. Daarnaast zullen mensen ook versneld uit de opvangcentra worden begeleid om extra plaatsen te creëren.

"We zijn tevreden dat de regering nu een antwoord biedt op de vele veroordelingen en op de opvangcrisis"

Nadia Naji, covoorzitter Groen

Nadia Naji, co-voorzitter van Groen

Naji is ook tevreden met het wetgevend pakket rond asiel en migratie waarover een akkoord werd bereikt. Ze zegt dat op vraag van Groen en Ecolo overeengekomen is om het verbod om kinderen op te sluiten in een gesloten centrum wettelijk verankerd wordt, dat gezinshereniging gemakkelijker wordt voor kinderen die dreigen slachtoffer te worden van genitale verminking en dat mensen die staatloos zijn, zoals Palestijnen, eindelijk een verblijfsrecht kunnen krijgen in België.

"Voor Groen is een rechtvaardig migratiebeleid, met respect voor de mensenrechten, essentieel. We zijn tevreden dat de regering nu een antwoord biedt op de vele veroordelingen en op de opvangcrisis, en tegelijk bouwt aan een menselijker migratiebeleid", aldus Naji.

'Geen forse maatregelen'

Voor N-VA-Kamerlid Theo Francken schiet het akkoord dat de regering woensdagnacht sloot om de opvangcrisis te bedwingen, schromelijk tekort. De oud-staatssecretaris vindt niet dat er forse maatregelen genomen zijn, ondanks het feit dat "de situatie compleet uit de hand gelopen is". "Geen moratorium op gezinshereniging met subsidiaire bescherming, geen verstrenging van de gezinshereniging met erkende vluchtelingen, geen forse ontradingscampagnes en geen externalisatie van de asielprocedure", somt hij op.

In de plaats daarvan komen er "nog meer asielopvang, ditmaal in heuse containerdorpen, nog meer loze beloftes over de toepassing van de compleet onwerkbare en kaduke Dublin-regeling en het wettelijk betonneren van de onmogelijkheid om gezinnen die hier illegaal verblijven, te verwijderen".

Medewerkingsplicht

De aangekondigde medewerkingsplicht inzake terugkeer is een lege doos, vindt Francken. "Wat doet het bestaande bevel om het grondgebied te verlaten anders dan eisen dat je het grondgebied verlaat? Dit is nu al nauwelijks afdwingbaar, daar gaat een medewerkingsplicht toch niets aan veranderen? Ons terugkeerbeleid is en blijft een ramp. Of politiemensen of escorteurs nu vervangen worden door nog maar eens extra DVZ-personeel of niet: het effect op het terrein is nul komma nul."

Dat er daadwerkelijke zorg zou komen voor kinderen met verblijfsrecht bij de aanvraag voor gezinshereniging door ouders zonder verblijfsrecht, noemt hij niets nieuws onder de zon. "Opgewarmde kost want dat voerde ik tijdens de vorige legislatuur al in", klinkt het.

"Met haar zogenaamd 'aanklampend terugkeerbeleid' klampt de Moor zich vooral vast aan illusies"

Barbara Pas, kamerfractieleider Vlaams Belang

Voor oppositiepartij Vlaams Belang schieten de asiel- en opvangmaatregelen tekort. De partij spreekt over "zandzakjes tegen de zondvloed" en "er worden zelfs bijkomende bressen in de dijk geslagen". Voorzitter Tom Van Grieken leert uit de maatregelen dat geen enkel gezin met kinderen nog gedwongen zal worden teruggestuurd. "Hierdoor wordt het aanzuigeffect alleen maar vergroot en zullen bovendien kinderen steeds meer ingezet worden om verblijfsrecht af te dwingen", waarschuwt hij.

Kamerfractieleider Barbara Pas is eveneens sceptisch. "Dat zelfs deze minimale maatregelen zo lang op zich hebben laten wachten, na twee maanden van aankondigingen, belooft in ieder geval weinig goeds voor de verder aangekondigde 'structurele hervormingen'", zegt ze. "In vergelijking met de vorderingen in het Belgisch migratiebeleid is de processie van Echternach een sprint. Bovendien kunnen deze maatregelen nauwelijks structureel genoemd worden, waardoor er nog maar eens bijkomende opvangplaatsen moeten gecreëerd worden."

Volgens Pas blijft de focus op vrijwillige terugkeer liggen. "Met haar zogenaamd 'aanklampend terugkeerbeleid' klampt de Moor zich vooral vast aan illusies. Van het verbeteren van de uitstroom uit het land (terugkeer) is amper sprake, laat staan van maatregelen om de instroom naar het land in te dammen."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni