VGC: 3.000 extra plaatsen basisonderwijs en lessen in andere talen

© Saskia Vanderstichele

De VGC wil deze legislatuur minstens 3.000 nieuwe plaatsen in het basisonderwijs creëren. Er komt ook meer aandacht voor het secundair. Scholen worden aangemoedigd om enkele lessen in een andere taal te geven.

Het bestuursakkoord van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), dat we inkeken, ziet de capaciteitsuitbreiding in het onderwijs als een van de belangrijkste prioriteiten.

In het basisonderwijs wil de VGC zo minstens 3.000 bijkomende plaatsen creëren. Die zijn nodig om de sterke bevolkingsgroei van vooral de voorbije jaren op te vangen. Ook de grote interesse voor het Nederlandstalig onderwijs speelt mee.

Vooral Guy Vanhengel (Open VLD) ijverde de laatste jaren voor meer plaatsen in het Nederlandstalig onderwijs.

Drie campussen
De VGC wil daarnaast ook meer aandacht besteden aan het secundair onderwijs. Zo worden drie campussen voor secundair onderwijs uitgebouwd. Het gaat om de vroegere KUB-site aan het Elisabethpark, de nijverheidstechnische school in Anderlecht en een derde campus in Schaarbeek.

De VGC wil eigen middelen investeren, maar kijkt ook naar Vlaanderen voor duurzame garanties in investeringen in schoolinfrastructuur.

Ook op het gebied van onderwijsondersteuning komt er meer aandacht voor het secundair. Op dit moment is die ondersteuning in middelbare scholen nog te beperkt en ook afhankelijk van de toevallige vragen van scholen, stelt het VGC-akkoord.

De voorbije jaren had de VGC al oog voor de herwaardering van het technisch en beroepsonderwijs in het gewest. De komende legislatuur worden die inspanningen nog versterkt.

Meertalig
Het VGC-akkoord hecht veel belang aan taalverwerving en aan meertaligheid. Naast de meertalige normaalschool, die ook al in het Brussels regeerakkoord opduikt, is nu ook sprake van meertalig onderwijs. “Scholen worden aangemoedigd om de mogelijkheid te onderzoeken om een beperkt aantal vakken in een andere taal aan te bieden.”

Afhakers
Het Nederlandstalig onderwijs mag dan een goede reputatie hebben, het heeft ook problemen. Bijna 1 op de 5 leerlingen haalt bijvoorbeeld geen diploma. De VGC wil daar aan werken, onder meer door een meer structurele aanpak van schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten. De VGC denkt daarvoor aan een professioneel knooppunt voor leeradvies en -begeleiding.

 

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.
Lees meer over
Lees ook

Nieuws uit Brussel in je mailbox?