Regeerakkoord: tweetalige normaalschool en extra schoolplaatsen

© Photonews

<p>Hoewel onderwijs geen gewestbevoegheid is, komt het thema toch aan bod in het Brussels regeerakkoord. Het Gewest gaat een tweetalige normaalschool oprichten, immersieonderwijs stimuleren en wil helpen bij de bouw van extra schoolplaatsen.</p>

<p>De gewestregering beseft dat onderwijs een van de belangrijkste hefbomen is om de socio-economische situatie van Brussel te verbeteren. Datzelfde onderwijs is echter geen gewestbevoegdheid, waardoor de regering zich vaak moet beperken tot het assisteren van de gemeenschappen.</p>&#13;
&#13;
<p>Het regeerakkoord, dat we inkeken, plant onder meer de oprichting van op zijn minst een tweetalige normaalschool. Dat idee werd het voorbije jaar al eens geopperd door Guy Vanhengel (Open VLD), die in zo’n normaalschool een voorwaarde ziet om te kunnen nadenken over tweetalig onderwijs.</p>&#13;
&#13;
<p>Het akkoord vermeldt ook dat het Gewest immersieonderwijs vanaf de lagere of zelfs kleuterschool zal stimuleren in een van de nationale talen. En uitwisseling tussen leerkrachten van verschillende gemeenschappen, netten en scholen moet makkelijker worden.</p>&#13;
&#13;
<p>Het Gewest wil ook graag meewerken aan een herwaardering van het technisch en beroepsonderwijs.</p>&#13;
&#13;
<p><em>Om 16.30 presenteren de onderhandelaars het akkoord op een persconferentie. tvbrussel streamt die live op deze nieuwssite. </em></p>&#13;
&#13;
<p>Er moet ook een scherpere controle komen op de leerplicht.</p>&#13;
&#13;
<p><strong>45.000 extra schoolplaatsen</strong><br />&#13;
Net als tijdens de vorige legislatuur zal er veel aandacht zijn voor de creatie van extra onderwijsplaatsen. Volgens een gewestelijke studie komen er tussen 2010 en 2020 niet minder dan 45.000 kinderen bij in het basis- en secundair onderwijs in het gewest.</p>&#13;
&#13;
<p>Het Gewest wil de oprichting van schoolplaatsen vergemakkelijken door grond- en immobiliënreserves ter beschikking te stellen van de inrichtende machten.</p>&#13;

Brusselse regeringsvorming

Na de verkiezingen van 25 mei kwamen SP.A, CD&V, Open VLD, CDH, PS en FDF aan zet voor het schrijven van een nieuw regeerakoord en de vorming van een nieuwe Brusselse regering. Alle berichtgeving over de regeringsonderhandelingen vindt u in dit dossier. 
Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.
Lees ook

Nieuws uit Brussel in je mailbox?