Regeerakkoord: jobgarantie en fiscale hervorming

© brusselnieuws.be
14/07/2014

Gesubsidieerde jobs voor jonge werklozen, een fiscale hervorming die de druk wat verschuift van arbeid naar vastgoed en een studie voor de uitbreiding van de Noord-Zuidmetro tot in Ukkel. Het zijn enkele van de speerpunten in het nieuwe regeerakkoord.

Werk is een van de belangrijkste thema's in het regeerakkoord. Sinds dit jaar werpt de zogenaamde Jongerengarantie al vruchten af. Het initiatief, waarbij jongeren vier maanden na hun studie een job, stage of opleiding krijgen, wordt zeker verlengd tot het einde van de legislatuur.

Om dat te bekostigen kan Brussel tot en met volgend jaar rekenen op Europese subsidies (39 miljoen euro), voor de periode 2016-2019 zal het Gewest zelf in de buidel moeten tasten.

Bovenop de Jongerengarantie komt er een inschakelingstraject voor jongeren die anderhalf jaar na het einde van hun studies werkloos zijn. Zij krijgen een contract van één jaar voor een door het Gewest betaalde job in de private of publieke sector.

Daarnaast worden meer middelen vrijgemaakt voor activering en begeleiding van werklozen. Ook de eerder al besliste samenwerking tussen Actiris, Bruxelles-Formation en de VDAB past in de strijd tegen de werkloosheid.

Gewestbelasting verdwijnt
Een tweede belangrijke dobber is de fiscale hervorming die wordt uitgewerkt tegen 2017. De agglomeratiebelasting en de Gewestbelasting verdwijnen en worden gecompenseerd door een verhoging van de onroerende verheffing. Wie meer dan één woning bezit, zal meer moeten bijdragen. Voor huurders met een beperkt inkomen komt er een toelage. De woonbonus blijft zeker behouden tot 2017. Daarna zou men de registratierechten verminderen. De fiscale hervorming zal worden voorbereid met verschillende fiscale experts.

Het systeem van de dienstencheques wil de regering behouden, maar mogelijk moet er toch aan gesleuteld worden om het systeem betaalbaar te houden. Op het vlak van kindergeld, een nieuwe bevoegdheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, wil de nieuwe ploeg evolueren naar een gelijk bedrag voor elk kind.

Minder gesco's?
Het akkoord voorziet ook in een nieuwe aanpak voor de gesco's, de gesubsidieerde contractuelen. Momenteel zijn die gesubsidieerde jobs goed voor meer dan 6.000 jobs in het gewest. Op de besteding van die middelen, die bijvoorbeeld niet naar activering en begeleiding gaan, is al langer kritiek.

De nieuwe aanpak wordt omzichtig geformuleerd in het akkoord: er komt een analyse die onder meer moet uitmaken of de middelen voor gesco's niet meer naar activering moeten gaan. Verder moeten de gesco's ook meer worden ingezet in sectoren waar er een echte nood aan personeel is, zoals in crèches.

Metro naar Ukkel
Op het vlak van ruimtelijke ordening wil het Gewest efficiënter worden. Verschillende diensten zullen opgaan in een nieuw platform. Dat moet dubbel werk vermijden en de ontwikkeling van belangrijke toekomstpolen als Josaphat, Delta of het Weststation versnellen.

Inzake mobiliteit blijft de realisatie van de metro naar Schaarbeek en Evere een prioriteit, maar ook de verdere studie naar een uitbreiding van de Noord-Zuidas richting Ukkel staat in de nota.

Om 16.30 presenteren de onderhandelaars het akkoord op een persconferentie. tvbrussel streamt die live op deze nieuwssite.

1.000 werkloze Brusselse jongeren die het moeilijk hebben, krijgen een 'inschakelingscontract'

VIDEO: Brusselse regering stelt regeerakkoord voor

Brusselse regeringsvorming

Na de verkiezingen van 25 mei kwamen SP.A, CD&V, Open VLD, CDH, PS en FDF aan zet voor het schrijven van een nieuw regeerakoord en de vorming van een nieuwe Brusselse regering. Alle berichtgeving over de regeringsonderhandelingen vindt u in dit dossier. 

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Politiek, Brusselse regeringsvorming

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni