Saint-Vé van de studenten van VUB en ULB

| Saint-Vé van de studenten van VUB en ULB, deze traditie werd reeds erkend als Brussels erfgoed.

Vlaams Komitee naar Grondwettelijk Hof tegen 'Brusselse kaping van Vlaams erfgoed'

HD
© BRUZZ
23/11/2019

Het Vlaams Komitee voor Brussel heeft genoeg van de volgens hen steeds uitdijende ambities van de Brusselse regering inzake gemeenschapsmaterie. Volgens de vereniging is een recent gestemde ordonnantie rond onroerend en immaterieel erfgoed een schending van de grondwettelijk bevoegdheden van de gewesten: “Brussel kaapt het roerend en immaterieel erfgoed."

Het Komitee heeft twee weken geleden een verzoekschrift neergelegd bij het Grondwettelijk Hof in de hoop een in april gestemde ordonnantie nietig te laten verklaren. De ordonnantie bepaalt het kader waarin het Gewest kan ingrijpen rond roerend en immaterieel erfgoed in Brussel. In lekentaal: de Brusselse regering kan beslissen welk schilderij of standbeeld (roerend erfgoed) en welke festivals of tradities zoals de Zinneke parade of de Ommegang (immaterieel erfgoed) beschermd moeten worden.

De Brusselse regering was van oordeel dat de federale overheid terzake zijn opdracht verzuimt en dat het haar dus toekomt die lacune op te vullen.

Te gretig

Maar volgens het Komitee gaat het Gewest daarmee haar boekje te buiten en mogen zij zich enkel uitlaten over erfgoed dat een bi-communautaire aangelegenheid is en van gewestelijk belang is.

Ze voelen zich daarin gesterkt door een advies van de Raad van State, dat zegt dat die aangelegenheden bovendien ‘van gewestelijk belang’ moeten zijn, en dus duidelijk geen nationale, internationale of gemeentelijke dimensie mogen hebben. Het Gewest kan bijvoorbeeld niet op het terrein treden bijvoorbeeld van Bozar of andere federale culturele instellingen.

Vlamingen de dupe

“Uit ervaring weten we dat bi-communautaire organen zoals de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) vaak onvriendelijk of ongunstig werken voor de Vlamingen in Brussel,” aldus Bernard Daelemans van het Komitee.

“Als we het allemaal in een Brusselse pot draaien komen Vlamingen er bekaaid vanaf. We vrezen dat de promotie van de Brusselse identiteit en deze Brusselse controle over het erfgoed zal leiden tot een uitholling van het Vlaams culturele veld.” Een voorbeeld van een immaterieel of roerend erfgoed dat hieronder te lijden zou hebben kon Daelemans niet onmiddellijk aanwijzen.

Het Komitee nodigt de Vlaamse overheid ook uit om zich aan te sluiten bij het verzoekschrift, “zoals er in het verleden ook al is gebeurd. Maar het is toch opmerkelijk dat het op burgers aankomt om de hete kastanjes uit het vuur te halen? De Franstalige gemeenschap grijpt in vanaf er een vermoeden is van een belangenconflict is. Aan Vlaamse kant heerst er een zekere terughoudendheid”.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Samenleving , beschermd erfgoed , Brussels erfgoed , cultureel erfgoed , Vlaams Komitee voor Brussel

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni