Vlaamse regering vraagt aan Dermagne om van 11 juli betaalde feestdag te maken

© PhotoNews
| Vlaamse vlag op het Martelarenplein.

De Vlaamse regering heeft aan federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne gevraagd om van 11 juli, de Vlaamse feestdag, een betaalde feestdag te maken. Die bijkomende feestdag zou dan gecompenseerd kunnen worden door bijvoorbeeld een andere betaalde feestdag te schrappen die in het betrokken jaar op een zondag of een andere dag van inactiviteit valt. Dat heeft Vlaams minister-president Jan Jambon dinsdag in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens.

Dat de deelstaten de mogelijkheid zouden krijgen om van hun feestdag een betaalde feestdag te maken, stond in het federale regeerakkoord. Er mochten wel geen "budgettaire meerkosten" aan hangen, stond erbij. Federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne werkte eerder een koninklijk besluit uit, maar dat kon niet overal op applaus rekenen.

Zo had Dermagne voorgesteld om de werkplek te gebruiken als criterium. Concreet zou dat dat voor Vlamingen die naar Brussel pendelen betekenen dat ze geen feestdag krijgen op 11 juli, maar op het Brussselse Irisfeest, een feest dat elk jaar overigens op andere data ergens in een weekend van mei valt en dus niet op een werkdag.

Volgens Vlaams minister-president Jan Jambon heeft Dermagne op 10 mei een nieuw voorontwerp van kb doorgestuurd met de vraag of Vlaanderen van 11 juli "of een andere dag" een betaalde feestdag te maken. Het voorontwerp voorziet de mogelijkheid dat die regionale feestdagen kunnen vervangen worden door een andere dag bij CAO of op het niveau van de onderneming.

'Afwijking in Brussel mogelijk'

Vlaanderen heeft volgens Jambon aan Dermagne 11 juli doorgegeven en wil werken met een vaste datum, dus zonder mogelijke afwijkingen. "Voor ondernemingen gaan we ervan uit dat Vlamingen hun Vlaamse feestdag kunnen houden en Franstaligen hun feestdag", aldus Jambon. Voor unicommunautaire ondernemingen in Brussel zou er volgens Jambon wel een afwijking mogelijk zijn mits inspraak van de werknemers.

Wat de Vlaamse regering betreft moet de bijkomende betaalde feestdag gecompenseerd worden "door een andere betaalde feestdag te schrappen die in het betrokken jaar op een zondag of een andere dag van inactiviteit valt waarop de werknemers in de betreffende onderneming niet moeten werken", stelt Jambon.

Volgens Jambon is het nu aan minister Dermagne om de standpunten van de verschillende deelstaten te verwerken en met een voorstel naar de federale regering te trekken.

Vlaamse feestdag in Brussel

11 juli staat in Brussel gelijk aan 'Vlaanderen feest, Brussel Danst'. BRUZZ was er bij met een live-uitzending vanuit het centrum van de stad.
Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?