Buren trekken naar rechter tegen flatgebouw Chinese ambassade

De Chinese ambassade in Brussel De Chinese ambassade in Brussel
© Belgaimage
| De Chinese ambassade in Sint-Pieters-Woluwe (foto) wil een flatgebouw voor personeel bouwen in de Zondagboslaan, en de gemeente en de buren hebben drie procedures daarover aangespannen
© Belgaimage
| De Chinese ambassade in Sint-Pieters-Woluwe (foto) wil een flatgebouw voor personeel bouwen in de Zondagboslaan, en de gemeente en de buren hebben drie procedures daarover aangespannen

De buren van de Chinese ambassade in Sint-Pieters-Woluwe en de gemeente hebben in totaal drie procedures aangespannen tegen de omstreden bouw van een flatgebouw voor Chinese diplomaten in de Zondagboslaan: één gerechtelijke en twee administratieve. Die laatste hebben geleid tot twee negatieve adviezen van de beroepscolleges. De regering moet daardoor alvast binnen de twee maanden opnieuw beslissen over de milieuvergunning.

China wil in de Zondagboslaan in Sint-Pieters-Woluwe een flatgebouw met 21 appartementen neerpoten om er het personeel van zijn ambassade te kunnen huisvesten. Maar de buren en het gemeentebestuur vechten op alle mogelijke manier tegen dat bouwproject.

Hoewel het nieuwe flatgebouw in maart al een bouwvergunning kreeg van het Gewest, zijn de gemeente en de buurtbewoners in totaal drie procedures gestart om dat te verhinderen.

Beroep bij rechtbank

De directe buren van de ambassade, Bernard en Louis Cassart, hebben een proces aangespannen over het flatgebouw, meldt La Libre Belgique. Ze vragen in hun dagvaarding “de Volksrepubliek China om zijn bouwaanvraag in te trekken”.

De familie Cassart beroept zich daarvoor op een clausule in de eigendomsakte van de villa die momenteel op het perceel staat. Het gaat om een clausule die trouwens in de eigendomsakten van alle huizen in de wijk zou zijn opgenomen.

Die bepaalt dat op het perceel “enkel één of twee alleenstaande villa’s mogen gebouwd worden, in open bebouwing en met een zeker architecturaal karakter, met of zonder bijgebouwen”. Nu moet de rechtbank bepalen of deze clausule, die door de verkoopster van de gronden in 1923 werd opgenomen, vandaag nog altijd geldt.

Beroepen bij Milieu- en Stedenbouwkundig College

Tegelijk met de gerechtelijke procedure lopen ook twee administratieve procedures. De buurtbewoners en de gemeente Sint-Pieters-Woluwe hebben beroep aangetekend tegen de milieuvergunning voor het project, terwijl de gemeente zich ook kant tegen de afgeleverde bouwvergunning. Die vergunningen zijn allebei afgeleverd door gewestelijke instanties: respectievelijk Leefmilieu Brussel en Urban.brussels.

Voor hun verzet baseren de buren en het gemeentebestuur zich op de adviezen van de twee beroepscommissies van onafhankelijke deskundigen, het Stedenbouwkundig College en het Milieucollege geheten, die allebei een negatief advies hebben afgeleverd over de afgeleverde vergunningen.

De colleges wijzen op de lange lijst afwijkingen die in de bouwvergunning werden gevraagd, en ook het feit dat China in de tweede versie van zijn plannen “voor het perceel op nummer 14 buiten de bestaande verkavelingsvergunning voor de percelen 16 en 18 gaat.” (Lees verder onder de foto)

zondagboslaan 14 straatzijde
© Google
| Deze villa op de Zondagboslaan 14 zou baan moeten ruimen voor een flatgebouw met 21 woningen voor Chinese diplomaten. De ambassade bevindt zich op een aangrenzend terrein, dat aan de straatzijde op de Tervurenlaan uitkomt

De originele aanvraag voor de milieuvergunning omvatte het perceel op de Zondagboslaan 16 niet, “zodat de bouwwerken die op dit perceel gepland zijn niet aan een openbaar onderzoek zijn onderworpen en al helemaal niet door de overlegcommissie zijn besproken”, meldt het Milieucollege.

Dat verwondert zich erover dat Leefmilieu Brussel geen kennis zou hebben van deze verkavelingsvergunning. Nochtans is die informatie niet opgenomen in het advies van de overlegcommissie. Voor het Milieucollege tast de afgeleverde milieuvergunning de voorwaarden van de verkavelingsvergunning aan en moet ze daarom geweigerd worden.

"Wij zijn uiteraard heel blij dat ze onze mening delen”, zegt Alexandre Pirson (CDH), schepen van Stedenbouw in Sint-Pieters-Woluwe, aan BRUZZ. “Ik heb sinds ik schepen ben nog nooit een dossier met zo veel afwijkingen gezien. Ik hoop nu dat de regering de vergunningen schrapt.”

Nog geen reactie

De adviezen van het Stedenbouwkundig College en het Milieucollege zijn overgemaakt aan de gewestadministraties Urban.brussels en Leefmilieu Brussel, die niet op tijd hebben gereageerd.

De gemeente Sint-Pieters-Woluwe heeft daarom een aanmaning gestuurd aan het Gewest, dat nu dertig dagen (voor de bouwvergunning) en 75 dagen (voor de milieuvergunning) heeft om een beslissing te nemen. Als de regering het advies van een of beide colleges volgt, gaat het bouwproject van de ambassade in zijn huidige vorm niet door.

China heeft intussen de Brusselse regering echter verwittigd dat ze gewijzigde plannen gaat indienen, schrijft La Libre en La Dernière Heure. Daardoor is de termijn voor de beslissing rond de bouwvergunning opgeschort tot de gewijzigde plannen ingediend zijn - een uitstel van maximaal een half jaar is dat.

De procedure rond de milieuvergunning daarentegen is niet opgeschort. Met de tijd die al verstreken is moet de regering daarover dus binnen de twee maanden een beslissing zien te nemen. De woordvoerder van bevoegd minister Alain Maron (Ecolo) zegt dat de regering "de zaak onderzoekt. In de komende maanden wordt een hoorzitting georganiseerd."

Als de drie gelijktijdige procedures het geplande flatgebouw niet weten te verhinderen, waarschuwen de gemeente en de buurtbewoners nu al dat ze desnoods naar de Raad van State zullen trekken.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?