Leefmilieu Brussel geeft positief advies voor flatgebouw Chinese ambassade

© Google
| Deze villa op de Zondagboslaan zou baan moeten ruimen voor een flatgebouw met 21 woningen.

Ondanks de bezwaren van de gemeente gaven vertegenwoordigers van Leefmilieu Brussel en urban.brussels toch een positief advies voor het flatgebouw van de Chinese ambassade in Sint-Pieters-Woluwe. “We denken dat er externe druk wordt uitgeoefend op het Gewest.”

Op 22 oktober vond de overlegcommissie naar aanleiding van de mogelijke vergunning voor een flatgebouw van de Chinese ambassade in de Zondagboslaan in Sint-Pieters-Woluwe plaats. China wil er een flatgebouw neerpoten dat dubbel zo hoog zou worden als de omringende eengezinswoningen. Daarvoor zouden 28 bomen moeten sneuvelen.

Dat is niet naar de zin van buurtbewoners en lokale politici, die bovendien verkeers- en parkeerproblemen vrezen. De gemeente verstrekte tijdens de overlegcommissie dan ook een negatief advies. Ze werd daarin gesterkt door maar liefst 173 klachtenbrieven van onder meer buurtbewoners, en een petitie met meer dan 1.589 handtekeningen.

Afgevaardigden van Leefmilieu Brussel en urban.brussels gaven echter – mits een aantal voorwaarden – een positief advies. Eén van de voorwaarden heeft betrekking op een herziening van de omvang van het gebouw, maar er wordt niet in geduid in welke zin de plannen aangepast moeten worden. Een andere voorwaarde stelt dat evenveel nieuwe bomen moeten aangeplant worden als dat er gekapt zullen worden.

Beroep aantekenen

“Het feit dat niet wordt vermeld in welke zin het gebouw aangepast zou moeten worden, wil misschien zeggen dat er nog een marge bestaat om over te onderhandelen,” zegt de Woluwse schepen van Stedenbouw Alexandre Pirson (CDH) aan BRUZZ. “Althans, dat hopen we.”

“Maar mogelijk wordt er ook externe druk, door bijvoorbeeld China, uitgeoefend op het Gewest om de vergunning te verlenen,” aldus Pirson. “Dat is natuurlijk iets wat we hier niet kunnen toestaan. Op dit moment kunnen we niet veel meer dan zelf zoveel mogelijk druk te zetten om het project niet goed te keuren. Als de vergunning toch toegestaan wordt, moeten we bekijken of we daar beroep tegen zullen aantekenen.”

“Wij zijn natuurlijk zeer teleurgesteld dat de vertegenwoordigers van het Gewest in de overlegcommissie een positief advies hebben gegeven,” vertelt Violaine Haesen van het lokale buurtcomité. “Hun advies bevat weliswaar enkele voorwaarden, maar geen enkele van die voorwaarden gaat in tegen het principe van de bouw van het appartementencomplex.”

“We zijn ook verwonderd dat de gedelegeerd ambtenaar reeds goedkeuring verleende aan een aantal van de gevraagde uitzonderingen,” aldus het buurtcomité. Omwille van inbreuken op de stedenbouwkundige regels zouden immers een aantal uitzonderingen moeten worden toegestaan om het gebouw mogelijk te maken.

Geen druk

"Er werd uiteraard geen enkele druk uitgeoefend op onze dienst wanneer we besloten hebben om tot een positief advies over te gaan," reageert milieuagentschap Leefmilieu Brussel bij monde van zijn woordvoerder.

"Ons positief advies gaat bovendien gepaard met een heel aantal voorwaarden die de impact op het leefmilieu moeten beperken, zoals met betrekking tot het beheer van het regenwater, mobiliteit en het behoud van gezonde bomen," klinkt het. "Mits aan deze voorwaarden wordt voldaan, is Leefmilieu Brussel van mening dat het een gunstig advies kan verstrekken in verband met dit project."

Het kabinet van Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet (One.Brussels/SP.A) laat weten dat het advies van de overlegcommissie op dit moment geanalyseerd wordt. Het is nog niet duidelijk wanneer een beslissing over het al dan niet verlenen van de vergunning verwacht wordt.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?