| Een afgespannen pad in het Elisabethpark.

Elisabethpark lijdt onder werven voor hoogspanningslijn

SN
© BRUZZ
22/01/2020

In het Elisabethpark moet de rust tijdelijk plaatsmaken voor verschillende werven van hoogspanningsbeheerder Elia. Parkbezoekers klagen over gebrekkige communicatie. Elia excuseert zich en stuurt een extra brief rond.

Het Elisabethpark ligt er steeds slordiger bij, met verschillende werven die ook bovengronds opduiken. Daarvoor worden telkens delen van het park afgespannen, nu ook de grote paden langs de buitenkant. En dat zorgt voor frustratie bij buurtbewoners.

“We zien werf na werf openen, terwijl de vorige niet afgewerkt worden. Er wordt te veel openbare ruimte ingenomen, en wandelaars moeten zich nu een weg door het slijk banen,” zegt bewoner Jasper Sans aan BRUZZ, na een eerste uitroep op Facebook. “Ik ben uiteraard blij dat Brussel investeert in infrastructuur. Maar ik heb het moeilijk met de karige communicatie en het gebrek aan respect voor de parkbezoekers.”

Hoogspanningskabels

Bewoners meenden dat het om renovatiewerken aan de Leopold II-tunnel ging. Maar de oorzaak zijn de werken aan een nieuwe hoogspanningslijn tussen de Keizer Karellaan en de Jetselaan. Die gebeuren door Belgisch hoogspanningsnetbeheerder Elia.

“Eerst zouden de kabels onder het wegdek van de Landsroemlaan aangelegd worden,” zegt Pieter Verlaak van Elia. “Dat zou een tijdelijk parkeerverbod, mobiliteitshinder en omleidingen voor het openbaar vervoer tot gevolg hebben. In combinatie met de werken aan de Leopold II-tunnel was dat geen optie. Samen met de overheidsdiensten is beslist om de nieuwe elektriciteitsverbinding via het Elisabethpark aan te leggen.”

De nieuwe kabel wordt over een lengte van 900 meter via verschillende gestuurde boringen ondergronds gebracht. “Zo blijft de hinder beperkt tot enkele lokale boorputten,” aldus Verlaak. De werken zouden volgens de huidige plannen duren tot eind maart 2020.

(Lees verder onder de afbeeldingen.)

Extra bewonersbrief

Over de werken in het park werd inderdaad niet gecommuniceerd. “We informeren de buurt steeds wanneer de werken mobiliteitshinder veroorzaken, zoals op de Keizer Karellaan. Maar voor het Elisabethpark is er geen mobiliteitshinder, en de boringen veroorzaken relatief weinig geluidsoverlast.”

“Als er buurtbewoners zijn die het gevoel hebben dat bij hen persoonlijk hadden moeten informeren, wensen wij ons daarvoor te verontschuldigen,” aldus Verlaak. Elia zal deze week een extra bewonersbrief rondsturen met meer informatie over de werken.

Brusselaars kunnen met hun vragen steeds terecht op het e-mailadres omwonenden-bsl@elia.be of het gratis infonummer 0800 11 089.

Ombudsman

Aangezien sommige bewoners eerst aannamen dat de werken voor de Leopold II-tunnel de boosdoener waren, vraagt ook Brussel Mobiliteit om in geval van onvrede de ombudsman te contacteren. “Zelfs wanneer wij niet verantwoordelijk zijn, zoals in dit geval, kunnen wij de mensen de nodige informatie geven,” zegt woordvoerder Inge Paemen.

Ombudsman Johan Van Laere is bereikbaar op het nummer 0497 58 22 57.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Ganshoren, Koekelberg, Stedenbouw, Elisabethpark, Elia, Brussel Mobiliteit

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni