Meerderheidspartijen sturen Good Living terug naar tekentafel

Steven Van Garsse, Toon Hendrikx
© BRUZZ
23/01/2023
Updated: 23/01/2023 19.26u

De nieuwe Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening die staatssecretaris Pascal Smet (One.Brussels-Vooruit) heeft voorgesteld in het Brussels parlement werd daar maar koeltjes onthaald door de meerderheidspartijen PS, Ecolo en Défi. “Dit is een visietekst, geen reglement.”

Na de kritiek van het middenveld, waren er ook in het Brussels parlement heel wat kritische geluiden te horen over Good Living, het nieuwe project van staatssecretaris Pascal Smet. Die moet in de toekomst de regels vastleggen van gebouwen en de openbare ruimte.

Parlementslid Geoffroy Coomans de Brachène (MR, oppositie) bracht een tekst naar voor van de koepelvereniging van architecten die zegt dat Good Living praktisch onuitvoerbaar is en voor heel wat juridische onzekerheid zal zorgen. Hij sloot zich daar volmondig bij aan. "Dit is het rijk van de willekeur."

Hij verwees ook naar de periode van schepen en burgemeester van de stad Brussel Michel Demaret toen stedenbouwkundige projecten, afhankelijk van het envelopje dat hij kreeg, goed -of afgekeurd werden. “Zonder te willen zeggen dat dit echt zo zal gebeuren, zullen de schepenen van Stedenbouw nog meer dan vroeger hiervan beticht worden door de mensen, precies omdat de regels in de nieuwe GSV niet eenduidig zijn,” zei hij.

“Er zullen evenveel interpretaties zijn als er gemeentebesturen zijn”

Parlementslid Fadila Laanan (PS)

De nieuwe regels voor de leefbaarheid van de woningen zullen bovendien een serieuze kostenstijging met zich meebrengen voor de bouw. Coomans de Brachène: “Een promotor heeft berekend dat hij met de huidige regels 55 appartementen kan bouwen op een bepaalde plek. Hij zal die ook kunnen bouwen, maar met de GSV die hier wordt voorgesteld zal hij er maar 40 kunnen bouwen. Dan is het niet langer rendabel voor hem.”

Er is bij de MR ook kritiek op de verplichting tot renovatie (in plaats van afbraak). “Sommige gebouwen zijn echte energie-zeven. Die kan je beter afbreken.”

Ook meerderheidspartij PS is heel kritisch. “Dit project mist objectiviteit, mist klaarheid. De voorspelbaarheid voor de aanvrager van een stedenbouwkundig project is nochtans heel belangrijk.” Of nog: “Er zullen evenveel interpretaties zijn als er gemeentebesturen zijn,” zei parlementslid Fadila Laanan (PS).

Parkeerplaatsen verdwijnen

Ze zei ook dat ze perplex stond van hoe de autogebruikers in de tekst nog maar eens geculpabiliseerd worden. Er zullen in de toekomst heel wat parkeerplaatsen verdwijnen, onder meer het schuinparkeren zal niet langer toegelaten zijn door de GSV, “maar we weten niet hoe die verdwenen parkeerplaatsen gecompenseerd zullen worden.”

Ze vroeg zich ook af waarom reclamepanelen aan huizen moeten verdwijnen, zoals dat in de nieuwe tekst is voorzien. “Voor sommige mensen kan dat een extraatje zijn in deze moeilijke financiële tijden,” aldus Laanan.

Bij PTB vinden ze ook dat de regels van de nieuwe GSV duidelijk en eenduidig moeten zijn, en dat er geen juridische vaagheid mag zijn over een bouwproject. “Anders zal diegene die de centen heeft en de macht een voordeel hebben door er een batterij advocaten op te kunnen zetten,” aldus Françoise De Smedt (PTB).

“Er is echt een probleem met de juridische basis. Hier moet aan gewerkt worden”

Marie Nagy (Défi)

Meerderheidspartij Ecolo wees op de punten waarop dit ontwerp van GSV vooruitgang boekt, zoals het regenwaterbeheer, de kwaliteit van de openbare ruimte en de circulariteit, maar toonde zich ook bezorgd over de juridische vaagheid van de tekst. “U zegt wel dat de criteria duidelijk zijn maar daar hebben we toch onze twijfels over,” aldus parlementslid Tristan Roberti (Ecolo).

Tot slot was ook meerderheidspartij Défi erg kritisch over het ontwerp. “Er is echt een probleem met de juridische basis. Hier moet aan gewerkt worden,” zei Marie Nagy (Défi) die verwees naar het Brussels Wetboek voor de Stedenbouw waarin gestipuleerd staat dat de GSV een tekst met duidelijke regels moet zijn, en geen strategische tekst.

Ze ging ook mee in de kritiek van het middenveld dat de criteria voor de bouwdichtheid en de hoogte van gebouwen zo onduidelijk zijn dat dit tot vastgoedspeculatie kan leiden. “Dat is erg problematisch.” Volgens haar zullen, los daarvan, de vastgoedprijzen met 10 à 15 procent stijgen als deze GSV wordt ingevoerd.

Juridisch onuitvoerbaar

Bij Les Engagés (oppositie) vatte Céline Fremault de hele kritiek als volgt samen. “Het sterke aan de tekst is de visie en de doelstellingen. En we moeten een hervorming van de GSV doorvoeren. Daar is iedereen het over eens. Maar de zwakte is de juridische onuitvoerbaarheid.”

Hoe het nu verder moet is niet helemaal duidelijk. Staatssecretaris Pascal Smet heeft al geantwoord in het parlement dat hij bereid is om aanpassingen te doen en de tekst te verduidelijken waar nodig. De Gewestelijke Ontwikkelingscommissie zal de verschillende opmerkingen na het openbaar onderzoek de komende weken verzamelen en verwerken. De Brusselse regering zal de tekst dan opnieuw moeten bekijken, maar sowieso is er weinig tijd, want de tekst moet nog naar de raad van state en Pascal Smet wil de tekst nog in voege laten gaan voor het eind van de legislatuur.

Volgende week zal Pascal Smet in het Brussels parlement verder tekst en uitleg geven en antwoorden op de vele vragen van de parlementsleden.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni