Stadsverenigingen: 'Good Living is recept voor speculatie'

SVG
© Belga - BRUZZ
23/01/2023
Updated: 23/01/2023 15.31u

Vandaag stelt staatssecretaris Pascal Smet (One.Brussels-Vooruit) de nieuwe Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening voor in het Brussels parlement. Stadsverenigingen zoals Bral, Arau, Inter-environnement en Natagora, zijn alvast erg kritisch. "Good Living is misschien een mooie slogan, maar dat is niet wat deze stad nodig heeft."

Vrijdag liep het openbaar onderzoek af over Good Living, de nieuwe Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) die staatssecretaris voor stedenbouw Pascal Smet (One.Brussels-Vooruit) nog deze legislatuur wil laten goedkeuren.

In de huidige GSV liggen heel gedetailleerd de regels vervat van de stedenbouw, zowel voor gebouwen als de openbare ruimte. Het nieuwe Good Living maakt komaf met heel veel van die regeltjes en formuleert vervolgens de meer algemene doelstellingen om te komen tot een betere stedenbouw.

Maar het middenveld kijkt met argwaan naar dit project. Dat blijkt uit een tekst die ondertekend is door dertig stadsverenigingen, waaronder Bral, Natagora, Inter-Environnement en Arau.

Speculatie

De deregulering die Pascal Smet wil, zet volgens hen de deur open voor meer speculatie in de hoofdstad, en voor arbitraire beslissingen. De gemachtigd ambtenaar van het Brussels Gewest, die onder controle staat van de Brusselse regering, zal veel meer naar eigen goeddunken kunnen beoordelen of een stedenbouwkundig project door de beugel kan of niet. Dat zet de rechtszekerheid voor promotoren, maar vooral ook voor de burger onder druk, aldus het communiqué.

Good Living brengt ook de administraties van de lokale besturen in een moeilijk parket omdat die geacht zijn vergunningen af te leveren waarbij ze de "gelijkheid van behandeling" garanderen. Als de regels niet duidelijk zijn wordt dat heel moeilijk, aldus het communiqué.

Ook Brik, de servicedesk voor Brussels studenten, vindt dat de Brusselse regering in haar nieuwe Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) "belangrijke kansen laat liggen rond studentenhuisvesting".

De goedkeuring van het nieuwe GSV is volgens Brik een goede zaak, want hiermee maakt de Brusselse regering werk van duidelijke regels stond studentenhuisvesting in de hoofdstad, maar de organisatie vreest dat het tekort aan betaalbare studentenkamers hiermee niet opgelost raakt. Volgens Brik ontbreken er eisen rond het aantal units voor collectieve studentenhuisvesting binnen nieuwbouwprojecten.

Stedenbouwkundig expert Benjamin Delori licht toe wat volgens de stadsverenigingen de pijnpunten zijn in het gewestelijk plan 'Good Living'.

'Nood aan dwingende regels'

De dertig stadsverenigingen vragen dan ook een grondige herziening van het project van Pascal Smet. De nieuwe GSV beroept zich te veel op onnauwkeurige en subjectieve begrippen, aldus de stadsverenigingen. "De GSV moet juist de grote strategische doelstellingen vertalen in duidelijke en dwingende regels," aldus het communiqué. Dat doet deze Good Living niet.

Dat zet, volgens het communiqué, de deur open tot vastgoedspeculatie. "De rooilijn en de hoogte van gebouwen is vandaag gebetonneerd door de GSV, wat speculatie afremt. De promotor kent exact het aantal vierkante meters dat hij mag bouwen, en dus de waarde van het goed. (...) In een heel aantal gevallen, zet de GSV geen enkele limiet op de hoogte van het gebouw." Dat geeft promotoren plots meer mogelijkheden om vastgoed ten gelde te maken.

De nieuwe verplichtingen inzake biodiversiteit kunnen dan weer een pervers effect veroorzaken, omdat ze gebruikt kunnen worden om de bestaande biodiversiteit te laten verdwijnen, als het vastgoedproject maar beantwoordt aan de minimale regels van de GSV, aldus nog de stadsverenigingen.

Vandaag stelt staatssecretaris Pascal Smet (One.Brussels-Vooruit) zijn ontwerp van GSV voor in het parlement. Hij hoopt dat de regering het nog na de zomer definitief kan goedkeuren, zodat het in de zomer van 2024 in voege kan gaan.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni