| De voetgangersbrug aan Verboekhoven is uit de plannen geschrapt.

Nieuwe vergunningsaanvraag metro 3 komt tegemoet aan Schaarbeekse eisen

BVR
© BRUZZ
21/11/2023

De schrapping van een voetgangersbrug aan metrostation Verboekhoven of een hertekend metrostation Liedts: het zijn maar enkele van de eisen waar een nieuwe vergunningsaanvraag voor metro 3 rekening mee houdt. Eind dit jaar zijn er drie infoavonden over het nieuwe voorstel voor het meest noordelijke deel van de toekomstige metrolijn. Begin volgend jaar start het openbaar onderzoek.

Het gaat om de vergunningsaanvraag voor het noordelijke gedeelte van de nieuwe metrolijn, waar het federale Brusselfonds Beliris bouwheer van is: de metrotunnel tussen het Noordstation en station Bordet. Begin 2022 was er al eens een bouwaanvraag ingediend met bijhorend openbaar onderzoek, maar dat moest opnieuw worden gedaan omdat er te veel opmerkingen waren.

Onder meer de gemeente Schaarbeek, waar vier metrostations komen, gaf een gunstig advies, mits aan een aantal voorwaarden werd voldaan. Zo wilde de gemeente de voetgangerstunnel aan toekomstig metrostation Verboekhoven geschrapt zien. Ook moesten de toegangen aan metrostation Liedts helemaal hertekend worden én moest de bouwheer een nieuwe vergunning aanvragen.

Liedtsplein hertekend

Die aanvraag is nu ingediend. De grote lijnen van het project blijven ongewijzigd. De ligging en het ontwerp van de zeven nieuwe stations, net als de stelplaats in Haren, blijven behouden.

Aan de Schaarbeekse eisen is tegemoetgekomen. De voetgangersbrug wordt geschrapt: omwonenden vreesden voor toegang tot hun achtertuinen. De brug was bovendien onnodig, gezien de brug even verderop.

Op het Liedtsplein worden de twee metrotoegangen samengevoegd onder één luifel, die iets noordelijker komt. "Dit past beter in de vergezichten van de belangrijke assen rondom het plein, creëert een ontmoetingsplek en houdt ruimte vrij voor voetgangersstromen en eventuele evenementen," aldus Beliris.

7732cad5-liedts.jpg

| De toegangen tot het metrostation zijn gecentreerd, waardoor er meer plaats overblijft op het plein.

Verder zijn er nog aanpassingen gedaan aan de gevel van de waterzuiveringsinstallatie aan het Noordstation en aan het niveau van de perrons in Bordet, zodat ze op dezelfde hoogte komen als de toekomstige treinperrons. Vanuit de inkomhal van metrostation Linde zullen de nabijgelegen moestuinen te zien zijn.

In verschillende stations, waaronder Liedts, worden openbare toiletten geïnstalleerd, ook toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit buiten de ticketzone. Er komen ook meer fietsenstallingen in en rond de metrostations en waar mogelijk worden de verhoogde rookafvoerroosters 'aangekleed' met bijvoorbeeld begroeiing.

Infoavonden

Om burgers info en inspraak te geven, organiseert Beliris samen met de MIVB inforondes in Haren, Evere en Schaarbeek, respectievelijk op 28, 29 november en 5 december. Wie de bouwplannen en vergunningsaanvraag wil raadplegen, kan terecht op de officiële website van de toekomstige metrolijn 3.

Het openbaar onderzoek zelf vindt plaats in januari 2024, de precieze data zijn nog niet bekend. Sowieso wordt de beslissing om al dan niet verder te gaan met deze plannen pas na de verkiezingen van juni 2024 genomen. De geschatte kostprijs voor de door problemen geplaagde metrolijn is ook voor dit stuk sterk opgelopen. Een politieke beslissing hierover is voor de volgende bestuursploeg, zo stelden minister van mobiliteit Elke Van Den Brandt (Groen) en minister van Begroting Sven Gatz (Open VLD) eerder al.

dfdc0042-metrostationliedtsoud.png

| De oude, intussen geschrapte plannen voor metrostation Liedts.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni