Park Thurn & Taxis plots kleiner: ‘Neen, we gaan het niet privatiseren'

MW
© BRUZZ
17/05/2022

In het park van Thurn & Taxis staat een nieuw hek dat een deel van het park afsnoept. Wie bezorgd is over een eventuele privatisering van een deel van het park, kan op beide oren slapen. Het hek staat er tijdelijk om de werfzone van vastgoedproject Park Lane af te schermen.

“Moesten er mensen zijn die bezorgd zijn dat we het park zouden verkleinen, dat is geenszins de bedoeling,” stelt Peter De Durpel, COO van ontwikkelaar Extensa meteen gerust.

“Het is een tijdelijke situatie. Eens de werken voor Park Lane – de residentiële zone aan Thurn en Taxis – en de vijvers beëindigd zijn, verdwijnt de omheining en wordt de ruimte van aan de Jubelfeestbrug tot aan de Havenlaan een groene zone.”

Veiligheidsperimeter

De Durpel erkent dat het om een omvangrijke zone gaat die momenteel is afgesloten, maar benadrukt de noodzaak ervan.

“We willen een veilige perimeter. Tot hiertoe hebben we nog geen conflictsituaties of ongevallen gehad. Dat komt omdat we voorzichtig te werk gaan en af en toe een zone afschermen voor de bezoekers, waaronder ook kinderen. Er is immers zwaar transport door graafwerkzaamheden en van betonmixers.” (Lees verder onder de afbeelding)

park Thurn & Taxis omheining hek sas chicane fietsers
© MW/BRUZZ | Hier kruisen fietsers en voetgangers het werfverkeer. Een sas verplicht de zwakke weggebruikers te kijken in de richting van waar het verkeer komt.

Dat vrachtverkeer heeft alles te maken met de tweede ontwikkelingsfase van Park Lane, het residentiële gedeelte van de site naast Gare Maritime, dat in volle aanbouw is. “De reeds bestaande doorgang was al beveiligd met afsluitingen en hebben we nu ook verbeterd zodat er geen conflict is met de passage voor fietsers aldaar.”

Een soort chicane verplicht fietsers en voetgangers te kijken in de richting van waar het verkeer komt. “Bovendien zetten we een bewakingsagent in tijdens de cruciale fase van het grondtransport. Die kan het verkeer regelen en conflicten vermijden.”

Vijvers en speeltuin

Er wordt momenteel hard gewerkt aan een waterpartij van 3.500 m2, waarvan de oplevering voorzien is voor de zomer. “Dat wordt een mooi moment,” blikt De Durpel alvast vooruit. “Uit een enquête, die we enkele jaren geleden afnamen van bezoekers aan het park, kwam de vraag naar water sterk naar voren. Er is nog te weinig open groene ruimte met water in Brussel.”

Nu maar hopen dat het regent tegen de opening van de vijvers, want “we willen deze op een duurzame manier vullen. Eventueel zoeken we een oplossing door opgepompt werfwater te gebruiken, maar dit uiteraard in samenspraak met Leefmilieu Brussel, die de waterkwaliteit test.” (Lees verder onder de afbeelding)

park Thurn & Taxis vijvers
© MW/BRUZZ | Tussen het (zwarte) gebouw van Leefmilieu Brussel en het huidige park van Thurn & Taxis bouwt men aan een waterpartij van 3500 m2.

“Eens de werken achter de rug zijn, zullen we met landschapsarchitect Bas Smets de verbinding maken tussen de vijver en de rest van het park. We hebben ook besloten om rond de atelier des tracteurs een zandvlakte te maken waar kinderen kunnen spelen. Die is al in gebruik, maar wordt nog officieel ingehuldigd,” aldus De Durpel.

Links van de visoliekaai werd een zandvlakte met speeltuigen aangelegd, rechts ervan is men volop in de weer met de aanleg van de vijvers

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie