1850 Vrijheidsplein 14

| Het Vrijheidsplein.

Stad in beroep over bomen Vrijheidsplein

Renée Vervaet
© BRUZZ
11/10/2023

Stad Brussel wil het Vrijheidsplein heraanleggen maar kreeg een njet van het gewestelijke urban.brussels. Dat njet kwam er na een negatief advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML). De KCML hekelde vooral het behoud van de bomen die "het zicht op de historische gevels op het plein belemmeren." Stad Brussel vindt zo'n zienswijze onbegrijpelijk en gaat daarom in beroep tegen de beslissing.

Het Vrijheidsplein is een historisch plein en vormt het centrum van de O.L.V. Ter Sneeuw-wijk. Het plein zelf is sinds 1983 geklasseerd, net als de eclectische gevels errond.

Stad Brussel besliste eind 2022 om een vergunning voor de heraanleg van het plein in te dienen, omdat het in een slechte staat is en daardoor weinig toegankelijk voor mensen met een beperkte mobiliteit. Toen Stad Brussel er in 1978 bomen plantte, was er geen rekening gehouden met de doorgroeimogelijkheden van de bomen. Het wegdek ligt er, deels door uitbrekende boomwortels, slecht bij. De heraanleg omvat de renovatie van de groenzone, waarbij de ruimte rond de bomen wordt opgehoogd en voorzien van dolomiet. Daarnaast moet het plein ook toegankelijker worden door het op één niveau te brengen.

"Zicht op historische gevels belemmerd"

Tijdens de vergunningsprocedure had de KCML een bindend negatief advies gegeven waar urban.brussels niet van kan afwijken. De Commissie hekelt de aanleg op gelijk niveau en het behoud van de bomen die het zicht op de historische gevels van het plein belemmeren. De huidige bomen zijn volgens de KCML onverenigbaar met de 'valorisatie van het erfgoed op het plein' en zouden bijgevolg gekapt moeten worden in het kader van een heraanleg.

Dat laatste is voor Stad Brussel onaanvaardbaar. En dus werd er beroep aangetekend tegen de beslissing om de vergunning voor de heraanleg te weigeren. De Brusselse regering zal finaal moeten beslissen of de vergunning al dan niet afgeleverd wordt. Stad Brussel hoopt begin januari 2024 een beslissing te mogen ontvangen zodat de werken kunnen worden aangevat.

"Ook botanisch erfgoed koesteren"

"Het behoud en de bescherming van deze bomen staan dan ook centraal in dit herinrichtingsproject," zegt Anaïs Maes (Vooruit.brussels), schepen voor Stedenbouw en Openbare Ruimte. "Het is van essentieel belang om zowel ons historisch gebouwd erfgoed als ons botanisch erfgoed te koesteren zonder afbreuk te doen aan onze hedendaagse stedelijke behoeften, zoals de verbetering van de toegankelijkheid en de klimaatrobuustheid van onze leefomgeving."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel-Stad, Stedenbouw, heraanleg vrijheidsplein, urban.brussels, beroep, Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, KCML, historisch plein, Vrijheidsplein, Ans Persoons, anaïs maes

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni