Stad Brussel lanceert architectuurwedstrijd voor heraanleg Nieuwe Graanmarkt

04/04/2023

Stad Brussel organiseert een architectuurwedstrijd om de Nieuwe Graanmarkt te hertekenen. Bedoeling? "De huidige identiteit van de Nieuwe Graanmarkt versterken en inclusiever maken."

De Nieuwe Graanmarkt in het hart van de Dansaertwijk is een plek die bruist. Jongeren komen er graag samen om te basketten, maar evengoed om even rustig te verpozen in de schaduw van de platanen. Toch is er nog ruimte voor verbetering. Jonge meisjes zeggen er moeilijk hun plaats te vinden, terwijl de school De Mot-Couvreur geen voorplein heeft omdat ze uitgeeft op een parking. De werf voor de sociale woningen in de Papenvest zal daarnaast de druk op de openbare ruimte nog jarenlang verhogen.

Stad Brussel besloot daarom het plein te gaan herinrichten. “We willen de huidige identiteit van de Nieuwe Graanmarkt versterken, maar ook inclusiever maken”, zegt Schepen voor stedenbouw en Openbare ruimte Ans Persoons (one.brussels-Vooruit). “De grote uitdaging bestaat er in om van deze zone een echt voorplein te maken, verbonden met de rest van het plein.”

De heraanleg wil Persoons tegelijk ook aangrijpen om het basketbalveld te renoveren, in te zetten op een uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden van de ruimte en de lokale biodiversiteit een boost te geven.

Wie dat allemaal realiteit moet maken, is nog niet geweten, maar via een architectuurwedstrijd wil de Stad “een multidisciplinair team” aantrekken dat het plein kan opwaarderen en eigenheid geven. Deelnemen kan nog tot 16 mei. Een ‘open jury’, waarin naast experten en administraties ook plaats zal zijn voor vertegenwoordigers uit de wijk, zal uiteindelijk de winnaar bepalen.

Participatietraject

Ter voorbereiding van de wedstrijd had de Stad al verschillende stappen gezet. Zo werd een participatietraject opgezet met enerzijds de bewoners en handelaars, en anderzijds de jongeren die basketten op het plein en schoollopen in buurt. Daarbij werd ook de verhouding man-vrouw op het plein in kaart gebracht.

Volgens Persoons is het is de allereerste keer dat dergelijke tellingen worden meegenomen als onderdeel van de heraanleg van een plein. Bureaus die deelnemen aan de wedstrijd krijgen de resultaten van dit voorgaande studiewerk ter beschikking om mee aan de slag te gaan.

Lees ook

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni