Vervoort: ‘Zoeken oplossing voor betoncentrale Vergotedok’

© Ivan Put
| De site van Interbeton aan het Vergotedok.

Een fuifzaal of andere functie komt er niet, maar het blijft de bedoeling dat Interbeton, de betoncentrale aan het Vergotedok, beter geïntegreerd wordt in het stadsweefsel. Dat verklaarde minister-president Rudi Vervoort (PS) in de parlementaire commissie Territoriale Ontwikkeling, naar aanleiding van het nieuws dat Interbeton afziet van ambitieuze renovatieplannen.

Een gloednieuwe, grootstedelijke fuifzaal op de site van Interbeton aan het kanaal. Het klonk als muziek in de oren van minister Pascal Smet (SP.A), in de Vlaamse Gemeenschapscommissie bevoegd voor Jeugd. De mogelijkheid leek zich aan te dienen met de architectuurwedstrijd voor de renovatie van de betoncentrale. Bedoeling van het project was enerzijds de stof- en lawaaioverlast voor de buurt te beperken, en anderzijds een andere functie op de site te ontvangen.

Interbeton startte daarop gesprekken met het winnende architectenbureau en de VGC, maar die zijn afgesprongen. “Tijdens de gesprekken is gebleken dat er problemen waren met de veiligheid”, antwoordde Vervoort in de commissie Territoriale Ontwikkeling op vraag van parlementslid Brigitte Grouwels (CD&V). “Daarnaast was er ook de vrees voor nieuwe overlast, terwijl Interbeton zijn activiteiten net heeft teruggeschroefd na klachten van buurtbewoners.”

De verzoening van de nieuwe bewoners met industriële activiteiten is een belangrijke uitdaging in de snel veranderende kanaalzone. Bouwmeester Kristiaan Borret reageerde eerder erg ontgoocheld op het afhaken van Interbeton. Het bedrijf zou nu enkel nog zeer beperkte werken plannen. Volgens hem niet meer dan “flauwe opsmuk.”

Bouwmeester Kristiaan Borret

Concessie

Grouwels toont wel begrip voor de keuze van het bedrijf om geen bijkomende activiteit toe te laten, maar hoopt dat Vervoort erover waakt dat de renovatie ambitieus blijft. De minister-president stelde dat die intentie overeind blijft.

“We zoeken een oplossing zodat Interbeton aan het kanaal actief kan blijven en zich tegelijk beter kan integreren in het stedelijk weefsel”, aldus nog Vervoort. “Het bedrijf overlegt daarover verder met de Haven, eigenaar van de grond, en de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting.”

Bouwmeester Borret had al aangegeven dat de bal nu in het kamp ligt van onder meer Leefmilieu Brussel (via de milieuvergunning) en de Haven, waarmee de betoncentrale een concessie heeft tot 2023. In hoeverre de Haven echt begaan is met de leefbaarheid van de buurt zal moeten blijken. In het dossier van de Havenlaan was de instantie tegen de geplande fietsinfrastructuur in het belang van het vrachtverkeer. “De vraag is of we op deze toplocatie tegenover het Havenhuis en de site van Thurn & Taxis genoegen nemen met een nieuw kleurtje”, klonk het eerder in de mededeling van de bouwmeester.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.
Lees meer over
Lees ook

Nieuws uit Brussel in je mailbox?