Een simulatiebeeld van de woontoren met ca. 15 verdiepingen, gezien vanop de Sainctelettebrug

| Het gebouw krijgt een grote 'plint' met een smaller stuk erbovenop

Woontoren aan Sainctelette krijgt positief advies

GR
© BRUZZ
13/10/2021

De overlegcommissie heeft een positief advies afgeleverd voor de komst van een appartementsgebouw op het braakliggend terrein aan Sainctelette. Maar daar willen sommige buurtbewoners en omliggende instellingen het niet bij laten. “We bekijken nu welke stappen we nog kunnen ondernemen,” zegt Johan Leman, voorzitter van vzw Foyer in de Werkhuizenstraat wat verderop.

Opvallend is dat de gemeente Molenbeek zich eerder al negatief uitsprak over de plannen om aan het Saincteletteplein een woontoren te bouwen met 15 verdiepingen. Het college vindt dat het project niet past ‘bij de versterking van de sociale cohesie van de buurt’. Volgens de gemeente hebben de inwoners ‘nood aan andere wooneenheden in plaats van een initiatief dat op zichzelf staat’.

Ook het buurtcomité Maritime en de federatie van buurtcomités IEB (Inter-Environnement Bruxelles) formuleerden al bedenkingen bij de komst van de woontoren. Volgens hen is de overlegprocedure ‘ondemocratisch’, beperkt de hoogte van de toren de lichtinval en zal die ook voor meer overstromingen zorgen.

‘Gated community'

Dat laatste is ook een kopzorg voor Johan Leman. Hij ziet als voorzitter van vzw Foyer in de Werkhuizenstraat wat verderop hoe zijn kelders jaarlijks moeten worden leeggepompt. “Het is onbegrijpelijk dat dit project niet onmiddellijk wordt afgeschoten. De verdere betonnering van de wijk zal voor nog meer wateroverlast zorgen.”

“Voor ons moet op deze plek een park komen dat zuurstof geeft aan de buurt in plaats van een gated community. Want, laat ons eerlijk zijn, dat is waar het de promotoren om te doen is. Een hippe, maar vooral hoge woonblok creëren, zodat de dure grondprijs zo goed mogelijk vermarkt kan worden,” is Leman duidelijk.

Positief advies

De verschillende bezwaren werden door bewoners en buurtcomités op tafel gelegd bij de overlegcommissie stedenbouw, waarin ook Urban.Brussels vertegenwoordigd is. Die had daar geen oren naar en verleende op 8 oktober een positief advies, ofwel de laatste stap naar een bouwvergunning. De overlegcommissie vraagt wel om het gebouw met minstens een verdieping te verlagen, en wil ook een hoger aandeel twee- en driekamerappartementen.

“Onbegrijpelijk,” vindt Leman. “Het aantal verdiepingen is teruggebracht van 14 à 15 naar 12, maar eigenlijk is dat geen toegeving. Iedereen wist dat ze uiteindelijk op dat getal wilden landen. Ik hoop dat de bouwmeester, wanneer het gebouw er staat, bereikbaar zal zijn om onze kelders te komen leegpompen. Maar zover is het gelukkig nog niet. We bekijken nu volop welke stappen we nog kunnen ondernemen.”

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni