20190403 12 Koekelberg verkeersveiligheid verkeer Jetselaan zebrapad voetganger dodelijk ongeval verkeersdode 1081

Aantal vluchtmisdrijven in Brussel nog nooit zo hoog

CD
© BRUZZ
31/07/2022

In 2021 lag het aantal gevallen van vluchtmisdrijf in Brussel op 706, het hoogste aantal ooit. Dat blijkt uit de recentste cijfers van verkeersinstituut VIAS. "We moeten dubbel aandachtig zijn voor deze evolutie, gezien 2021 een coronajaar was."

Het aantal letselongevallen met vluchtmisdrijf blijft toenemen in Brussel. 2021 was een recordjaar met 706 gevallen. In het coronajaar 2020 waren het er opvallend minder: 534. Maar ook in vergelijking met eerdere niet-coronajaren is er een stijging. Zo waren er in 2019 nog 633 gevallen en in 2012 stond de teller nog op 522 gevallen.

"We moeten dubbel aandachtig zijn voor deze evolutie, gezien 2021 een coronajaar was. De horeca en culturele sector waren voor een groot deel nog gesloten," zegt zegt CEO van Vias Karin Genoe. Hoe de cijfers er dit jaar zullen uitzien, is nog niet duidelijk. "We hopen dat de huidige tendens zich niet doorzet, maar we zijn er waakzaam voor."

Privébijeenkomsten

Een mogelijke verklaring voor het hoge cijfer ondanks de coronabeperkingen is volgens Genoe de privébijeenkomsten. "Vluchtmisdrijven worden vaak gepleegd door mensen die onder invloed zijn van alcohol. We vermoeden dat er bij vrienden en familie werd gefeest en daarna de weg naar huis nog met de auto werd afgelegd. De kans op vluchtmisdrijf is groter bij wie dan een ongeval heeft."

De cijfers zijn het opvallendst in Brussel. Als we naar de rest van België kijken, zien we een kleine stijging in vergelijking met het coronajaar 2020. Maar in vergelijking met eerdere, niet-coronajaren gaat het om een lichte daling. In heel België waren er in 2021 niet minder dan 4.189 gevallen van vluchtmisdrijf. In 2020 waren er 3.614 gevallen. In 2019 ging het om 4.458 gevallen en in 2012 nog om 4.666.

Volgens Vias is het normaal dat ongevallen met vlucht zich vooral voordoen in grotere steden, en dus ook in Brussel. Dat kan worden verklaard door de anonimiteit die in steden groter is dan in landelijke gebieden. "In de analyse hebben we de drie gewesten naast elkaar gezet. Het grote verschil is dat Brussel een grootstad is. Mochten we ook aparte cijfers nemen voor bijvoorbeeld Antwerpen of Gent, zou het verschil met Brussel wellicht kleiner zijn," zegt Genoe.

Ook andere factoren zorgen ervoor dat de kans groter is dat iemand vluchtmisdrijf pleegt. Wie bijvoorbeeld onder invloed is van drugs, geen geldig rijbewijs of verzekering heeft of te snel heeft gereden, zal sneller op de vlucht slaan.

"We moeten ervoor zorgen dat de pakkans hoog blijft."

Karin Genoe, CEO Vias

"Nog een verklaring is dat de straffen verstrengd werden. Als je binnen de drie jaar verschillende zware overtredingen begaat, word je zwaarder bestraft en kan je sneller je rijbewijs verliezen. Het kan dat deze opeenstapeling van fouten zich meer in verstedelijkt gebied voordoet," zegt Genoe.

Om het probleem aan te pakken, zouden er volgens Genoe meer ANPR-camera's geplaatst moeten worden. "Zo kunnen we voor een stuk die anonimiteit doorbreken. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat de pakkans hoog blijft."

Lees ook

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni