Bernard Clerfayt (Défi), minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, de Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn

| Bernard Clerfayt (Défi), minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, de Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn.

Clerfayt beveelt Brusselse gemeenten aan TikTok ook te verbieden

© Belga
27/03/2023

Nadat de Brusselse regering vorige week de installatie en het gebruik van de TikTok-applicatie tijdelijk verboden heeft, beveelt Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, Bernard Clerfayt, de Brusselse gemeentebesturen aan een soortgelijk standpunt in te nemen.

De Europese Commissie kondigde op 23 februari aan dat zij het gebruik en de installatie van de applicatie op alle diensttoestellen van haar personeel zou verbieden. Een week later volgden het Europees Parlement en de Europese Raad.

De Brusselse regering besloot de aanbevelingen van het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) te volgen en een omzendbrief te publiceren over het tijdelijke verbod op de installatie en het gebruik van TikTok voor het personeel van de Brusselse overheidsdiensten.

Geen TikTok op diensttoestellen

Aangezien deze aanbevelingen op lokaal niveau moeten worden uitgevoerd, heeft de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, Bernard Clerfayt, besloten een brief te sturen naar de 19 gemeenten met een drieledig verzoek om hun personeel te verbieden TikTok te installeren en te gebruiken op toestellen die toebehoren aan overheidsinstanties of waarvoor zij abonnementsgeld betalen; alle bestaande TikTok-applicaties op diensttoestellen te verwijderen; en aan te bevelen de applicatie niet op persoonlijke toestellen te installeren.

"Het is niet meer dan logisch dat de plaatselijke overheden de aanbevelingen op het gebied van cyberveiligheid opvolgen. We moeten onze Brusselse instellingen beschermen tegen elke poging tot spionage of datalekken. Daarom nodig ik de gemeenten uit deze richtlijnen snel toe te passen", aldus Clerfayt.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni