Brusselse ziekenhuizen, zoals het Sint-Pietersziekenhuis, bereiden zich voor op de besmettingspiek door het coronavirus.  De ziekte covid-19 wordt veroorzaakt door het virus SARS-CoV-2

| Brusselse ziekenhuizen, zoals het Sint-Pietersziekenhuis, hebben een aparte triagepost opgericht voor de spoedafdeling om patiënten met het coronavirus (covid-19) te onderzoeken.

Eerste hulp bij coronavermoedens: van de huisarts naar de triagepost

EC
© BRUZZ
26/03/2020

In het hele gewest zijn momenteel 13 officiële triagecentra voor vermoedelijke coronapatiënten in werking. Die bevinden zich voor de spoedafdeling van de algemene ziekenhuizen. Al blijft een telefonische raadpleging bij de huisarts essentieel vooraleer je er aanklopt.

Het gaat daarbij om dertien officiële centra die vanwege de overheid worden aangestuurd. Voor elk algemeen ziekenhuis, met uitzondering van Clinique Sainte-Anne-Saint-Remi in Anderlecht, staat nu zo'n triagepost opgesteld vlakbij de spoedafdeling.

"Zo kan iemand die er erg aan toe is, meteen naar de spoedgevallen als dat nodig is", zegt Fabrice Delooz van Brussel Preventie en Veiligheid, die instaat voor de coördinatie van de centra. "Iedereen moet hoe dan ook eerst de huisarts contacteren voor een telefonisch gesprek. Pas als die een diagnose stelt, word je naar zo'n triagecentrum gestuurd. Daar volgt opnieuw een evaluatie door een huisarts, waarop beslist wordt of de patiënt getest moet worden en eventueel gehospitaliseerd."

Een Brusselse huisarts zal patiënten doorgaans doorverwijzen naar de dichtsbijzijnde triagepost, ofwel naar het ziekenhuis waar de arts gewoonlijk mee samenwerkt.

Rode Kruis

De grootste drie triageposten bevinden zich aan het Sint-Pieterziekenhuis, het Erasmusziekenhuis en het universitair ziekenhuis Saint-Luc. Daar helpt het Rode Kruis deze dagen met de administratie. De federale overheid besliste eerder deze week al om de tarieven voor artsen in deze wachtposten duidelijk vast te leggen, zodat de administratie eenvoudiger kan verlopen.

Bovenop deze officiële wachtposten hebben het Rode Kruis en Artsen Zonder Grenzen eigen triagecentra ingericht in Brussel, om daklozen en risicogroepen op te vangen. Alle andere Brusselaars moeten zich dus wel melden in de 13 reguliere triageposten.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Veiligheid , coronacrisis , triagecentrum , besmetting coronavirus

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni