Minderjarigen kunnen nu ook GAS-boete krijgen voor beledigingen

KH
© BRUZZ
22/02/2021

De GAS-boeteregeling in Brussel-Stad wordt uitgebreid. Minderjarigen kunnen voortaan ook een GAS-boete krijgen voor onder meer beledigingen, beschadiging, nachtlawaai en mild geweld.

De gemeenteraad van de Stad Brussel stemde maandag in met een uitbreiding van de regeling voor gemengde gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Die blijven in de strafwet, maar kunnen ook door een beëdigd gemeentelijk ambtenaar worden toegekend. In Brussel-Stad is dat momenteel altijd een politieagent.

De uitbreiding heeft enkel betrekking op minderjarige 16-plussers. Die kunnen voortaan ook een GAS-boete krijgen voor een reeks inbreuken die vroeger enkel konden vervolgd worden door het gerecht. Het gaat om vijf verschillende soorten van inbreuken:

  • Beledigingen
  • Schade aan roerende en onroerende goederen (behalve aan voertuigen en bewakingscamera’s, waarvoor de vervolging bij het gerecht blijft)
  • Nachtlawaai
  • Mild geweld
  • De onherkenbaarheid van het gezicht

Voor meerderjarigen verandert er niets. De inbreuken in kwestie konden voor die groep al een GAS-boete opleveren.

De nieuwe regeling komt er na een voorstel van het Brussels parket. Het is de bedoeling dat alle negentien gemeenten dezelfde regeling inzake GAS-boetes hanteren.

MR en N-VA schaarden zich grotendeels achter de maatregel en wezen op het belang van GAS-boetes om het werk van justitie te verlichten en straffeloosheid te vermijden. PVDA/PTB herhaalde dat de partij tegen GAS-boetes is. "Als justitie niet genoeg middelen heeft, moeten we het gerecht herfinancieren," zei fractieleider Mathilde El Bakri.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni