OCAD onderstreept belang van samenwerking na vijf jaar aanslagen

© Belga

Vijf jaar na de aanslagen in Brussel is er veel gebeurd op het vlak van terrorismebestrijding. De regering nam heel wat maatregelen en de samenwerking tussen de verschillende diensten werd opgeschroefd. Sinds januari 2018 staat het algemene dreigingsniveau in ons land op 2. "Toch is er geen reden om op onze lauweren te rusten", waarschuwt het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) zaterdag.

Momenteel worden in ons land door het OCAD nog steeds zo'n 500 Foreign Terrorist Fighters (FTF's) opgevolgd. Ongeveer 290 FTF's bevinden zich officieel nog in Syri√ę, waarvan er 165 vermoedelijk overleden zouden zijn. Een derde van alle vertrekkers is ondertussen teruggekeerd naar ons land. Al deze personen worden opgevolgd via de Gemeenschappelijke Gegevensbank (GGB), waar momenteel nog 700 personen opgelijst staan, waaronder een 50-tal rechts-extremisten en een 15-tal links-extremisten.


Het OCAD stipt aan dat de terroristische dreiging de afgelopen jaren is veranderd. Oorspronkelijk lag de focus op de jihadistische dreiging van het IS-kalifaat, terwijl in recente jaren het rechts-extremistisch gedachtegoed in opmars is. Beide hebben met elkaar gemeen dat het hoofdzakelijk om individuen gaat die via het internet opereren. Tegelijkertijd waarschuwt het OCAD om de dreiging van jihadistisch gevaar niet te onderschatten.

Trigger events

"We moeten waakzaam blijven bij zogenaamde trigger events", klinkt het. "Dat zijn gebeurtenissen die een sterke emotionele impact kunnen hebben op extremisten, zoals de herpublicatie van de Mohammed-cartoons in Frankrijk in september vorig jaar."

Daarnaast waarschuwt het OCAD ervoor dat erover gewaakt moet worden dat beide stromingen elkaar niet wederzijds zouden gaan versterken. "Dat zou de groeiende polarisering in de maatschappij nog verder aanwakkeren", klinkt het.


Het OCAD heeft de voorbije jaren veel geleerd en belangrijke lessen getrokken. Zo is het van belang om steevast kort op de bal te spelen en onderlinge samenwerking te stimuleren. "De uitdagingen zijn nog steeds legio. De veranderde dreiging maakt dat we waakzaam moeten blijven en intensief blijven samenwerken. We mogen geen gas terugnemen in het delen van informatie noch in het plegen van overleg", besluit het OCAD.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?