Opleidingscentrum Brusafe moet Brusselaars naar politie en hulpdiensten lokken

Sara De Sloover
© BRUZZ
05/05/2021
Updated: 05/05/2021 16.55u

Met de gewestelijke school voor veiligheids- en preventieberoepen Brusafe wil het Brussels Gewest meer Brusselaars verleiden om als hulpverlener, politieagent, brandweerlid, GAS-ambtenaar of gemeenschapswacht aan de slag te gaan. De school vlak bij Bordet centraliseert alle opleidingen, en moet die aanpassen aan de specifieke Brusselse, grootstedelijke context.

“Drie slachtoffers! Check ademhaling en pols!” In een would-be metrostation – met beelden van halte Beurs op de muren geprojecteerd en een ventilator die de luchtverversing in de metro nabootst – reageren een agent en twee ambulanciers op een fictieve noodsituatie na een zelfmoordaanslag. De hoogtechnologische ruimte waarin ze oefenen, kan ook bijvoorbeeld een nachtclub of een scène van huiselijk geweld uitbeelden, en maakt deel uit van de nieuwe gewestelijke school Brusafe.

Die opende de deuren in augustus 2020, maar de inhuldiging werd vanwege de coronacrisis uitgesteld. Ze verenigt de opleidingscentra van politie, brandweer, medische hulpverleners, en de afdeling ‘Veiligheid en Preventie’ van de gewestelijke School voor Openbaar Bestuur, die onder meer GAS-ambtenaren, parkwachters en bemiddelaars opleidt. De toplui van die vier scholen zijn woensdag aanwezig, net als minister-president Rudi Vervoort (PS).

"Lokale politiezones mogen vanaf 2022 hun eigen personeel rekruteren. Het spreekt voor zich dat de Brusselse zones graag mensen zullen kiezen die in of dicht bij de zone wonen”

Rudi Garay, adjunct-directeur gewestelijke en intercommunale politieschool (GIP)

Jaarlijks zijn er in Brussel gemiddeld zowat 350 vacatures bij de veiligheids- en hulpdiensten, waarvan tweehonderd bij de politie. En die heeft momenteel nog veel te weinig Brusselaars in dienst. “70 procent van de agenten in de Brusselse zones zijn vandaag Vlamingen of Walen”, zegt Rudi Garay, adjunct-directeur van de gewestelijke politieschool.

Lokale politiezones mogen vanaf 2022 hun eigen personeel rekruteren uit een lijst van alle kandidaten die geslaagd zijn voor de basisproeven. “Ze moeten dus niet langer afwachten welke rekruten opdagen voor hun zone”, zegt Garay. “Het spreekt voor zich dat de Brusselse zones graag mensen zullen kiezen die in of dicht bij de zone wonen.” Met, zo is de onderliggende gedachte, meer begrip voor de lokale situatie, waardoor confrontaties minder snel uit de hand lopen.

Gemeenschappelijk oriëntatiecentrum voor rekrutering

Het Gewest ziet de school daarom ook als een middel om het imago van de veiligheidsdiensten bij de Brusselaar te promoten, en zo meer Brusselse politierekruten aan te trekken. "We hopen dat we op deze manier de aanwerving en het behoud van Brusselaars in de veiligheidsberoepen kunnen bevorderen", zegt minister-president Rudi Vervoort (PS).

Op de site van 2,5 hectare is daarvoor – naast 35 klaslokalen, een rijsimulator voor een politievoertuig, een ‘misdaadflat’ en de immersiekamer waar medische noodsituaties kunnen worden nagespeeld – ook plaats voor een oriëntatiecentrum voor rekrutering.

"We merkten dat er veel ongelukken met jonge aspiranten gebeurden. Ze hebben weinig rij-ervaring en passen hun rijstijl niet aan de Brusselse situatie aan"

Jacques Gorteman, directeur van de gewestelijke politieschool (GIP)

Politiecommissaris J. Gortemen, directeur van de Gewestelijke en Intercommunale Politieschool (GIP.)

Mensen die een carrière bij de hulp- of veiligheidsdiensten overwegen kunnen daar sinds vorig jaar gratis terecht voor informatiesessies, oriëntatiegesprekken, simulatie van selectieproeven en vooropleidingen. In 2020 deden al 984 mensen dat en volgden 1.600 anderen een informatiesessie. Ook de website van de politieschool, pas sinds vandaag online, moet geïnteresseerden de nodige informatie bieden.

De rijsimulator, die op maat van Brusafe is gemaakt, is onderdeel van de rijopleiding van alle aspirant-politieagenten en -inspecteurs tijdens hun opleiding ter plekke. “Hij maakt geen onderdeel uit van de basisopleiding, maar in verschillende Brusselse zones merkten wij dat er veel ongelukken met jonge aspiranten gebeurden”, zegt Jacques Gorteman, directeur van de gewestelijke politieschool.

“Ze hebben vaak nog niet lang hun rijbewijs, weinig rij-ervaring, krijgen een mooie wagen en passen hun rijstijl niet aan de Brusselse situatie aan. Daarom dat wij naast de theorie-uren ook trainingen in deze simulator voorzien, en aansluitend ook een paar opleidingsdagen op het terrein. “ Op de laatste dag van de opleiding defensief rijden wordt de agent met een begeleider naar een fictieve noodsituatie in de Brusselse straten gestuurd, en moet hij of zij met sirene en zwaailichten aan door het Brusselse verkeer laveren.

Op middellange termijn moet Brusafe nog meer infrastructuur krijgen die verder beantwoordt aan de noden van de vier scholen, zoals schietbanen, een trainingsambulance of specifieke opleidingsruimten voor de brandweer. De school moet ook de interactie tussen de verschillende beroepen op het terrein verbeteren.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Haren, Veiligheid, Onderwijs, Samenleving, Brussel Preventie en Veiligheid, BPV, preventie en veiligheid, Brusafe, Rudi Vervoort, Jacques Gorteman, Rudi Garay

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni