Annelies Verlinden (CD&V), federaal minister van Binnenlandse Zaken in de regering De Croo

| Annelies Verlinden (CD&V), federaal minister van Binnenlandse Zaken in de regering De Croo.

Verlinden sleutelt aan financiering lokale politie: ‘Brussel blijft wel de Hoofdstad'

MVDH
07/08/2023

Volgens Vlaams Belang-Kamerlid Ortwin Depoortere is de verdeelsleutel voor de financiering van de lokale politie - zoals die 20 jaar geleden werd vastgelegd - scheefgetrokken in het voordeel van Wallonië. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) wil de financiering nu opnieuw onder de loep nemen, maar wat betekent dat voor Brussel?

Uit cijfers van minister Verlinden waarover HLN bericht, blijkt dat Vlaanderen vorig jaar 607 miljoen euro aan federale middelen kreeg toegestopt of 90,7 euro per inwoner. Dit terwijl Wallonië 122,64 euro per inwoner ontving en Brussel mocht rekenen op 141,1 euro. Een verhouding die volgens Vlaams Belanger Depoortere niet door de beugel kan.

De verklaring voor die verschillen ligt in de verdeelsleutel van de huidige federale financiering, de KUL norm, die zo'n 20 jaar geleden werd vastgelegd en sindsdien onveranderd is gebleven. Daarin zijn de belangrijkste parameters welvaart, oppervlakte en de aanwezigheid van gevoelige instellingen als gevangenissen, voetbalstadia, of scholen.

De FOD Binnenlandse zaken laat echter weten dat “de werkzaamheden intussen lopen” voor een voorstel rond een nieuwe financieringsverdeelsleutel. “Het huidige model laat weinig flexibiliteit toe en komt de relatie tussen de lokale en federale politie niet ten goede", klinkt het. "Bovendien vormt hij een rode draad doorheen heel wat huidige en toekomstige uitdagingen zoals onder meer de schaalvergroting van de lokale politiezones, het kerntakendebat en de specialisatie van de Federale Politie."

Unieke positie

Meer details over de plannen wil de overheidsdienst voorlopig niet kwijt. Toch werpt de herziening van de financiering, en een potentiële verhoging van de middelen voor Vlaanderen, vragen op over Brussel. Zal er worden bespaard op de middelen voor het Brussels Gewest terwijl verschillende burgemeesters nu al vragen om meer bijstand?

Lees verder onder de foto.

0e23f236-politiebrusselhoofdstadelsene.jpg

| Ook bij een nieuwe verdeelsleutel voor de financiering van de lokale politie zal rekening worden gehouden met de aanwezigheid van tal van ambassades, consulaten en Europese instellingen in het Brusselse Gewest. Dat zegt FOD Binnenlandse Zaken.

De federale overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken sust dat het zo een vaart niet zal lopen. "Ongeacht welke parameters er in de nieuwe verdeling bijkomen of wegvallen, zal er rekening blijven worden gehouden met de unieke positie waarin Brussel zich bevindt en de politionele uitdagingen die daarmee gepaard gaan", klinkt het.

De FOD verwijst daarbij onder meer naar het sterk verstedelijkt karakter van alle Brusselse politiezones, het feit dat dagelijks 365.000 mensen naar Brussel pendelen en de aanwezigheid van tal van ambassades, consulaten en Europese instellingen. "Brussel is niet alleen de hoofdstad van België maar ook van Europa wat tal van evenementen met zich meebrengt die beveiligd moeten worden." Voor dat laatste ontvangt Brussel ook speciale financiering van de EU.

Voorlopig wordt echter nog volop onderzocht welke parameters in de verdeelsleutel weg moeten en welke er nieuw moeten bijkomen. Wat hiervan het effect zal zijn op de middelen voor iedere politiezone is dus nog koffiedik kijken. "Dit is iets wat heel grondig moet gebeuren en waar momenteel tal van specialisten en professoren voor rond de tafel zitten", klinkt het nog bij Binnenlandse Zaken. "Bovendien, zelfs als er nog deze legislatuur een nieuw plan komt om de financiering te hervormen, zal daar eerst nog politieke consensus over moeten bestaan. Iets wat mogelijk ook geen sinecure wordt."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni