Werkgroep krijgt meer tijd om sociaal rechtvaardiger watertariefstelsel uit te werken

© PhotoNews
| Een studie van de Koning Boudewijnstichting uit 2018 maakt duidelijk dat een op de vier Brusselse gezinnen moeite heeft met het betalen van de waterrekening.

De meerderheidspartijen in het Brussels parlement hebben vandaag een voorstel tot ordonnantie goedgekeurd dat gezinnen in financiële moeilijkheden in de toekomst moet helpen hun waterfactuur te betalen. De bestaande werkgroep die een sociaal rechtvaardiger tariefplan moet uitwerken krijgt daarvoor ook meer tijd, tot januari 2022.

Een studie van de Koning Boudewijnstichting uit 2018 maakt duidelijk dat een op de vier Brusselse gezinnen moeite heeft met het betalen van de waterrekening. En daar wil Groen-Ecolo, in samenwerking met de andere meerderheidspartijen, verandering in brengen.

In het Brussels parlement werd vandaag een voorstel tot ordonnantie goedgekeurd (9 stemmen voor, 6 onthoudingen, red.) die de strijd moet aanbinden tegen waterarmoede.

Ordonnantie van Fremault blijft opgeschort

Dat betekent in de eerste plaats dat de opschorting van een ordonnantie van oud-minister van Waterbeleid Celine Fremault (CDH) uit april 2019 van kracht blijft. Die voorzag in het afkoppelen van gezinnen met een collectieve waterteller van de progressieve prijsbepaling die ervoor zorgt dat de waterfactuur in overeenstemming is met het eigenlijke verbruik.

Daardoor zouden heel wat mensen met een collectief systeem terugvallen op een vast, en vaak duurder lineair tarief. Uit berekeningen van de Coördinatie Gas-Elektriciteit-Water Brussel (CGEE) gaat het om een prijsverschil dat kan oplopen tot wel 20 procent.

Slechts 37 procent van de Brusselse gezinnen beschikt over een individueel systeem. En precies daar wringt het schoentje, want vooral sociaal kwetsbare families die resideren in grote woonblokken zijn aangesloten op collectieve meters.

Huidig bevoegd minister Alain Maron (Ecolo) zat verveeld met de zaak en schortte de maatregel die begin 2020 van kracht werd in maart op. Toch voelde geen enkel huishouden voor de maanden januari en februari een verschil. Drinkwaterproducent Vivaqua annuleerde alle facturen voor die periode en berekende zoals gewoonlijk een bedrag op basis van de progressieve prijsbepaling.

Werkgroep voor rechtvaardiger tariefstelsel

Naast het voorzien van een wettelijk kader voor de opschorting van Maron begin maart, krijgt de werkgroep die zich buigt over een rechtvaardiger tariefstelsel ook meer tijd. Onder andere Brugel (de Brusselse reguleringscommissie, red.) zal daarin samen met andere bevoegde instanties een systeem ontwikkelen met zowel een lineaire als progressieve prijsbepaling op maat van de klant.

Het is de bedoeling om de uitkomst van dat overlegorgaan te laten samenvallen met de inwerkingtreding van een algemeen nieuw tariefstelsel. Om de werkgroep voldoende tijd te geven om een plan van aanpak uit te werken zullen de nieuwe prijzen pas gelden vanaf 1 januari 2022 in plaats van 2021.

De Brusselaars krijgen ook de kans om de betaling van de waterrekening te spreiden. Iedereen kan kiezen tussen een maandelijkse of driemaandelijkse factuur. Tot slot is in de tekst ook opgenomen dat wanbetalers, of mensen met financiële moeilijkheden in crisissituaties op geen enkele manier afgesloten kunnen worden van drinkbaar water.

'Door in te zetten op deze pijlers vechten we verder tegen waterarmoede", zegt Brussels parlementslid Lotte Stoops (Groen). 'Deze ordonnantie zal voor een socialer beleid zorgen en de status van toegang tot water als een basisrecht nog eens benadrukken."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?