Ook bij MR: minstens 100.000 euro met OCMW-mandaten

Bekijk ook de afspeellijst: BRUZZ 24 15/06/2017

Ook de MR heeft zijn grootverdiener binnen het OCMW-bestuur van de Stad Brussel. Christophe Pourtois (MR) verdient minstens 100.000 euro per jaar met een reeks aan mandaten als OCMW-raadslid. Dat blijkt onder meer uit documenten die onze redactie inkeek. Daarnaast is Pourtois ook vastbenoemd aan de slag als auditeur bij het Rekenhof.

Dat Pascale Peraïta (PS) als OCMW-voorzitster jarenlang enorme bedragen verdiende door in allerhande raden van bestuur te zetelen, is intussen geweten. Peraïta verdiende als OCMW-voorzitster 120.000 euro, maar kwam jaarlijks uit op meer dan 204.000 euro bruto door de vele vergoedingen die ze inde bij die raden van bestuur.

De vergoedingen bij het OCMW variëren, zegt Henk Van hellem (SP.A), zelf raadslid bij het OCMW. Hij wil volledig transparant zijn over de vergoedingen die hij krijgt en publiceert ze ook op zijn persoonlijke website. “Ik verdien jaarlijks tussen de 27.000 en 30.000 euro bruto aan zitpenningen bij het OCMW en andere gerelateerde raden van bestuur. Ik wil wel benadrukken dat dat voor 360 vergaderingen per jaar is die effectief plaatsvinden.” Netto hield Van hellem daar in 2016 13.626 euro aan over.

Maar bij Christophe Pourtois, OCMW-raadslid voor de MR maar geen gemeenteraadslid, liggen die bedragen een pak hoger. In de eerste plaats zit hij in meer comités binnen het OCMW dan Van hellem en verdient hij daar dus ook op zijn minst 30.000 euro bruto per jaar aan zitpenningen.

Bijna 65.000 euro bij ziekenhuizen
Maar dan volgen de vergoedingen van de andere raden van bestuur waar hij als OCMW-raadslid in zetelt. Het begint bij de 6.000 euro forfaitair per jaar bij de Brusselse Woningen. Bij het universitair ziekenhuis Brugmann loopt dat al op tot 32.365 euro per jaar, eveneens forfaitair.

En dan is er nog de ziekenhuiskoepel CHUB. Dat is een vereniging van de openbare ziekenhuizen van de Stad Brussel, een constructie van Yvan Mayeur (PS) die, althans volgens Schaarbeeks burgemeester Clerfayt (Défi), destijds volstrekt onnodig was. "Er is al een vereniging van openbare ziekenhuizen: de Irisziekenhuizen", zei hij daarover.

In elk geval strijkt Pourtois er nogmaals hetzelfde bedrag van 32.365 euro op. Met enkele kleinere raden van bestuur bijgeteld komt hij in totaal aan 73.304 euro.

4000 netto bovenop loon
Als we die bedragen allemaal optellen, komen we – minstens – aan 103.000 euro bruto die Pourtois verdient in zijn hoedanigheid als OCMW-raadslid. Dat stemt overeen met meer dan 4.000 euro netto per maand. Daarnaast wordt ons verteld dat Pourtois ook als auditeur bij het Rekenhof aan de slag is. Hij werd ook enkele jaren gedetacheerd als directeur van de CIVA-stichting, dat enkele jaren geleden volledig onder gewestelijke vleugels kwam.

Bij het CHUB en het Brugmann-ziekenhuis verdient Pourtois overigens meer dan Peraïta, die ook in al die raden van bestuur zetelt. Ook Alain Nimegeers, een ander MR-raadslid, verdient als OCMW-raadslid zo’n 24.274 euro door in de raad van bestuur van het Brugmann-ziekenhuis te zetelen.

Hoe transparant is het beleid?

De Brusselse overheden lappen de nochtans wettelijk verplichte openbaarheid van bestuur geregeld aan hun laars. De oppositie, het gerecht, noch de media lijken in staat om daar veel tegen in te brengen. 
Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Nieuws uit Brussel in je mailbox?