Steeds meer CO-vergiftigingen: 'De stille moordenaar klopt als eerste aan bij de armsten'

Astrid Van Peer, Toon Hendrikx
24/04/2023

Het antigifcentrum trekt aan de alarmbel, want elk jaar zijn meer dan 100 mensen het slachtoffer van een CO-vergiftiging. Ook bij de huurdersbond en het OCMW van de Stad Brussel maken ze zich zorgen om de vele gevallen dit jaar. Zij stellen vast dat mensen in kwetsbare situaties vaker slachtoffer worden van de stille moordenaar.

"Vandaag kunnen huurders de eigenaars enkel op hun woord nemen, om te weten of hun huurwoning conform de regels is", zegt José Garcia van de Brusselse huurdersbond. Maar volgens hem zou een pand eerst gekeurd moeten worden, alvorens het verhuurd kan worden. Ook Jan Willems, diensthoofd Energie op het OCMW van de Stad Brussel, vraagt zich af waarom zo'n attest niet in het leven wordt geroepen.

Willems ziet vooral in de stijgende energieprijzen een eventuele oorzaak voor de vele gevallen van CO-vergiftiging dit jaar. De groep mensen die het moeilijk heeft is de laatste jaren een pak groter geworden. De stad voorziet een premie van 100 euro voor de controle op gasinstallaties, voor wie over een beperkt inkomen beschikt. "Maar die aanvraag is te ingewikkeld, een grote gemiste kans van het Brussels gewest", aldus Willems.

Volgens Jan Willems zou een oplossing kunnen zijn dat het jaarlijks of tweejaarlijks laten controleren van de verwarmingsketels een verantwoordelijkheid van de verhuurder wordt. Nu is dat aan de huurder.

Vorige week woensdag raakte een tiener uit Sint-Gillis in levensgevaar na een CO-vergiftiging. De oorzaak was een slecht werkende gasboiler. Dat verbaast de Brusselse brandweer en het Antigifcentrum niet. Vorig jaar werden er in de Brusselse ziekenhuizen maar liefst 131 mensen opgenomen die geïntoxiceerd waren. Drie daarvan lieten daarbij het leven. In vergelijking met de jaren ervoor tekent zich wel een dalendende trend af. Maar dat wil niet zeggen dat het gevaar daarom geweken is, want de oorzaken van het probleem blijven hardnekkig aanwezig.

Brussel telt ieder jaar heel wat slachtoffers van een CO-vergiftiging. Dat blijkt ook uit de cijfers van het antigifcentrum.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni