Op het Bizetplein in Anderlecht is zaterdag wijkantenne Bizet geopend. Die zal onderdak bieden aan projecten die tot doel hebben het sociale, culturele en economische leven in de wijk nieuw leven in te blazen.

De opening van wijkantenne Bizet kadert binnen het duurzame wijccontract (DWC) Bizet, een stadsvernieuwingsproject dat de levenskwaliteit in de wijk moet verbeteren. Daarvoor wordt onder meer gekeken naar vastgoedprojecten, een herinrichting van de openbare ruimte, de verbetering van het milieu en een ondersteuning van de plaatselijke economie.

De wijkantenne moet de komende vier jaar het DWC mee gestalte geven als contact- en ontvangstplaats. Alle informatie rond DWC Bizet wordt er gecentraliseerd, waardoor de antenne fungeert als eerstelijns informatiepunt.

Trefpunt voor lokale vzw’s

Verder huisvest het gebouw heel wat projecten van de verschillende vzw’s in de wijk. “De wijkantenne is er voor elke buurtbewoner,” legt schepen van Duurzame Wijkcontracten, Nadia Kammachi (Ecolo) uit.

“De vzw’s die hier onderdak krijgen gaan aan de slag met jongeren uit de wijk en werken activiteiten uit rond kunst en cultuur, maar evengoed is er plaats voor sport, duurzame ontwikkeling en projecten rond recyclage.”

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie