De VUB-campus in Etterbeek aan Triomf- en Pleinlaan

Chinese VUB-onderzoeker mag niet uitgewezen worden op verdenking van spionage

© Belga
21/10/2020

Een Chinese onderzoeker aan de VUB krijgt gelijk van de rechter: België toont onvoldoende aan dat hij een gevaar vormt en daarom uitgewezen mag worden. Het probleem is de geclassificeerde informatie van Staatsveiligheid. België haalt zo voor de tweede keer dit jaar bakzeil. Dat schrijft De Morgen woensdag.

In november 2017 krijgt W.P., een Chinese onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel, te horen dat hij hier niet meer welkom is. De Dienst Vreemdelingenzaken trekt zijn verblijfsvergunning in en hij krijgt een bevel om het grondgebied te verlaten, want: "Door uw gedrag vormt u een gevaar voor de binnenlandse en buitenlandse veiligheid van België".

Hij krijgt ook een inreisverbod voor de Schengenzone voor acht jaar. Eind september 2018 wordt hij gearresteerd en korte tijd ondergebracht in een gesloten centrum met het oog op zijn uitwijzing, maar weer vrijgelaten nadat hij de beslissing aanvecht bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV). Van daar gaat het tot bij Raad van State en weer terug tot bij de RvV, die enkele weken geleden het uitwijzingsbevel heeft geschrapt.

"Het is belangrijk dat de Raad aangeeft dat dergelijke beslissingen moeten gebeuren op basis van voldoende elementen", zegt W.P.'s advocaat Julien Hardy.

Blind vertrouwen

Volgens de rechtbank (RvV) heeft de Dienst Vreemdelingenzaken zich onterecht gebaseerd op de loutere vaststelling van Staatsveiligheid dat de man een gevaar vormt. De argumenten daarvoor blijven geclassificeerd.

"Een blind vertrouwen in de inlichtingendiensten strookt niet met een open debat in een geschil bij een rechtscollege, waar alles op tafel moet komen", zegt Frédéric Tamborijn, persmagistraat bij de RvV. "Dat is een frustratie voor alle diensten. DVZ en RvV kunnen niks met die zachte informatie, terwijl het voor de Staatsveiligheid vaak zeer duidelijk is dat een persoon een probleem vormt."

Wat de Staatsveiligheid exact tegen W.P. heeft, blijft dus onbekend. W.P. doctoreert nog altijd aan de rechtenfaculteit van de VUB, die hem al die tijd is blijven steunen. "Hij voldoet aan alle regels van de faculteit", zegt zijn promotor Kim Van der Borght (VUB). "We zijn bovendien een rechtsfaculteit en gaan uit van het beginsel van onschuld, zoals het hoort."

De DVZ en Staatsveiligheid wensen niet te reageren. België kan het arrest aanvechten, waardoor het opnieuw bij de Raad van State terechtkomt. Of de Dienst kan W.P. opnieuw uitwijzen, maar dan beter gemotiveerd. Of DVZ kan zich erbij neerleggen en zijn verblijfsvergunning alsnog verlengen.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Etterbeek , Jette , Wetenschap , Justitie , spionage , VUB , Staatsveiligheid

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni