Derde van de gehospitaliseerde COVID-patiënten heeft na één jaar hartafwijking

© UZ Brussel
| UZ Brussel-cardiologe dr. Maria Luiza Luchian

Het doctoraatsonderzoek van cardiologe Maria Luiza Luchian (UZ Brussel) heeft aangetoond dat een doorgedreven screening van gehospitaliseerde COVID-patiënten op lange termijn leidt tot een betere risico-inschatting voor hart- en vaatziekten. Een derde van de gehospitaliseerde patiënten met COVID-19 ontwikkelt na één jaar zelfs een hartletsel.

Tijdens de eerste coronagolf volgde dokter Luchian 310 patiënten op vanaf het begin van de acute infectie, met bijkomende controlemomenten op zes en twaalf maanden na hun ontslag uit het UZ Brussel. Ze evalueerde daarnaast de aanwezigheid van het eiwit cardiaal troponine en van calcium in de kransslagaders bij Covid-patiënten om te achterhalen in welke mate zij kunnen dienen om hartaandoeningen en mortaliteit te voorspellen.

30 procent heeft hartafwijking

De impact is nu duidelijk aangetoond. Na een jaar treft ze bij een derde van de patiënten abnormale niveaus van cardiaal troponine aan, een eiwit dat voornamelijk in de hartspier wordt gevonden. De wijzigingen in de evolutie van dit eiwit kunnen wijzen op verschillende acute complicaties zoals een hartspierontsteking, een hartinfarct of hartritmestoornissen.

Na een CT-scan van de borstkas en een uitgebreide echografie van het hart kwamen de volgende bevindingen aan het licht: "We stelden subtiele veranderingen vast in de hartspier, die gelinkt kunnen worden aan het aanhouden van de klachten, ook bij patiënten zonder voorgeschiedenis van long- of hartaandoeningen. Een verdere diepgaande analyse, met behulp van een nieuwe techniek, Myocardial Work, toonde aan dat de hartpompfunctie licht was veranderd bij deze patiënten", vertelt Luchian.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?